GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Umowa na budowę parkingu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich podpisana

Umowa na budowę parkingu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich podpisana

27.03.2019
Umowa na budowę parkingu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich podpisana

26 marca 2019 r., wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski podpisał umowę na budowę parkingu typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich. Po ocenie ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: MMBUD Tarnów Sp. z o.o. i z przedstawicielem tejże firmy, panem Miłoszem Sachą, została podpisana umowa.

Parking zlokalizowany będzie przy budynku stacji kolejowej w Biadolinach Szlacheckich, powstanie tam 50 miejsc postojowych dla samochodów oraz 30 stanowisk dla rowerów.

- W naszej gminie posiadamy jedną stację kolejową w Biadolinach Szlacheckich, z której korzysta znaczna ilość mieszkańców. Obok stacji pozostawiają oni swoje samochody, bądź też rowery i przesiadają się w dalszą podróż pociągiem. Stan istniejącej tam infrastruktury wymaga kompleksowej modernizacji, dlatego też bardzo cieszy nas fakt, że podpisana została umowa, w wyniku której powstaną odpowiednio przygotowane miejsca parkingowe - mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – spr, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Gminy Dębno pozyskał na  realizację tego zadania maksymalne dofinansowanie w wysokości 425 tysięcy złotych, co stanowi 85% całości kosztów projektu.

Umowa na budowę parkingu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich podpisana
Umowa na budowę parkingu Park&Ride w Biadolinach Szlacheckich podpisana

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12