GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

20.03.2019
Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Gmina Dębo pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie na rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” wyniesie ponad 219 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z RPO to kwota ponad 202 tysięcy złotych.

Pozyskane środki finansowe pozwolą m.in. na zwiększenie z 30 do 45 liczby miejsc dla dzieci, które chciałyby skorzystać z oferty placówki, umożliwią zakup sprzętu m.in. tablicy interaktywnej i 10 laptopów. Część środków wykorzystana zostanie w celu zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry, tj. logopedy, psychologa, a także pedagoga i wychowawcy. Ponadto dzięki dofinansowaniu, w okresie realizacji projektu zostaną zorganizowane dodatkowe lekcje z matematyki, informatyki, a także z języka angielskiego.

- Dbanie o edukację dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne. Placówka Wsparcia Dziennego poprzez swoją działalność umożliwia uczniom pracę nad rozwijaniem ich kompetencji i wiedzy tak ważnej w życiu. - mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski, dodając – Z kolei organizowane wycieczki i wyjazdy pozwalają na ciekawe spędzanie czasu wolnego, w czasie których uczniowie mogą m.in. skorzystać z bogatej oferty ośrodków kulturalnych.  

Przypominamy, że Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dębno. Pobyt dziecka jest całkowicie bezpłatny. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym w dni robocze w godzinach popołudniowych. Natomiast w okresie ferii i wakacji organizowane są różne wycieczki oraz wyjazdy na basen, do kina, czy też do teatru.

                


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12