GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

18.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

W miniony weekend, podczas zebrań wiejskich wyborczych, wybrani zostali kolejni Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich.

W poszczególnych sołectwach wyniki przedstawiają się następująco:

Zarówno w Jaworsku, jak i w Sufczynie mieszkańcy niemal jednogłośnie poparli reelekcję sołtysów. W wyniku tego, funkcję tę przez kolejne 5 lat, w miejscowości Jaworsko pełnić będzie Pan Fryderyk Bojdo, natomiast w Sufczynie Pani Ewa Płaneta.

Do Rady Sołeckiej w Jaworsku zostali wybrani: Pan Baca Rafał, Pan Górski Andrzej, Pan Kapusta Józef, Pani Kapusta Sabina, Pan Malinowski Jan, Pan Marecik Maksymilian

Do Rady Sołeckiej w Sufczynie zostali wybrani: Pani Janik Katarzyna, Pani Klecka Urszula, Pani Paryło Agata, Pani Pawlik Magdalena, Pani Węgiel Maria.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12