GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa

25.02.2019
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa

W centrum wsi Łoniowa powstaje miejsce służące mieszkańcom do odpoczynku, a także do poprawy kondycji fizycznej.

W ramach inwestycji zostaną wykonane prace rozbiórkowe, wykonany zostanie chodnik oraz nawierzchnia trawiasta. Zostaną zamontowane urządzenia małej architektury, a także urządzenia sportowe, takie jak: motyl, prasa ręczna, prasa nożna, narciarz, orbitrek, stepper oraz wioślarz. Ponadto obok zostanie umieszczona tablica informacyjna.

- To kolejna inwestycja w Łoniowej. Poza walorami estetycznymi wieś zyska również nowe miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu. Mamy nadzieję, że przyczyni się to również do większej integracji mieszkańców – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec maja 2019 roku.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja pn. "Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Łoniowa - etap I" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12