GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Prymusi ze stypendiami

Prymusi ze stypendiami

24.08.2018
Prymusi ze stypendiami

Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Dębno w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi wręczone zostały stypendia Wójta Gminy Dębno dla najzdolniejszych uczniów. 

W tym roku wyróżnionych zostało 29 młodych mieszkańców gminy Dębno. Stypendia przyznano w czterech kategoriach: za wysokie wyniki w nauce, a także za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

- Serdecznie gratuluję Wam osiągnięć. W Was jest przyszłość naszej gminy i jestem niezmiernie dumny, że tak mocno angażujecie się w naukę, sport oraz sztukę. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję Wam, ponieważ jesteście wizytówką naszej gminy - mówił wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. 

Oprócz stypendiów, wójt gminy Dębno wręczył również akty nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

W dalszej części sesji radni gminy Dębno podjęli uchwały między innymi o wyrażeniu zgody Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Maszkienicach na przystąpienie i realizację projektów w ramach Programu Erasmus, o ustalenie na terenie Gminy Dębno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, o wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Dębno i Powiat Brzeski porozumienia o udzielenie Powiatowi Brzeskiemu pomocy rzeczowej oraz przyjęcia przez Gminę Dębno realizacji zadania: Utwardzenie odcinka ścieżki od skrzyżowania tzw. „Rondo” do placu PKP w miejscowości Biadoliny Szlacheckie przy drodze powiatowej Biadoliny Szlacheckie-Łopoń na terenie Gminy Dębno.


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12