GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Pieniądze dla NGO podzielone

Pieniądze dla NGO podzielone

9.04.2018
Pieniądze dla NGO podzielone

Gmina Dębno  wspiera działalność organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne skierowane do mieszkańców.

Końcem marca wójt gminy Dębno, Wiesław Kozłowski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by podziękować za ich ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa w różnych obszarach działalności społecznej. Dziękował im przede wszystkim za poświęcony czas i niejednokrotnie własne środki finansowe.  

- Organizacje pozarządowe są dla naszego samorządu ważnym partnerem, bez którego, realizacja wielu przedsięwzięć nie miałaby szansy zostać zrealizowana – podkreśla wójt gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

Podczas spotkania, podpisano 11 umów na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku na zadania z powyższego zakresu zostanie  przeznaczona kwota 72 tys. zł.

Wsparcie finansowe otrzymają również organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12