GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Dwie uproszczone oferty na realizację zadań publicznych.

Dwie uproszczone oferty na realizację zadań publicznych.

6.04.2018
Dwie uproszczone oferty na realizację  zadań publicznych.

Do Urzędu Gminy Dębno, wpłynęły dwie uproszczone oferty na realizację poszczególnych zadań publicznych.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA” z siedzibą w  Brzesku złożyło ofertę na realizację zadania z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt: „ Niepełnosprawni wśród nas”, ofertę na zadanie publiczne pt: „Szkolenie dzieci i młodzieży w grach zespołowych – unihokej” realizowane z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożył Uczniowski Klub Sportowy „GRYF” z siedzibą w Łoniowej.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t. j.) publikuje się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dębno, na stronie internetowej gminy www.gminadebno.pl – zakładka Gmina >> Ogłoszenia oraz zamieszcza się ją na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dębno.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 kwietnia 2018 r. do godz.14.30 w formie pisemnej, poprzez złożenie formularza uwag na dzienniku podawczym lub przesłanie na adres Urzędu Gminy Dębno (Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno – decyduje data wpływu do Urzędu)

Załączniki do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA”

Formularz uwag do proponowanego zadania publicznego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy „OSTOJA”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRYF"                                        

Formularz uwag do proponowanego zadania publicznego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GRYF


Wróć do ogłoszeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12