GMINA

Drukuj drukuj

Wydarzenia

Strona główna » GMINA » Wydarzenia » Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich

Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich

20.10.2017
Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich

Premier Beata Szydło podjęła decyzję o przyznaniu Gminie Dębno dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację pierwszego etapu przebudowy i nadbudowy pomieszczeń gospodarczych w Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich.

Promesę dotyczącą przyznania środków wręczył Wójtowi Gminy Dębno Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, podczas obchodów uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Jaworsku.

Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków nauczania poprzez zapewnienie dostatecznej liczby sal lekcyjnych, warunków pracy nauczycieli, a nowe sale lekcyjne umożliwią także utrzymanie bazy miejsc w oddziale przedszkolnym zlokalizowanym w budynku szkoły.

Koszt pierwszego etapu rozbudowy to ponad 380 tysięcy złotych. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniesie 50% poniesionych kosztów przez Gminę, tj. 191 400 złotych.

Chcemy stworzyć na terenie Gminy godne warunki do nauki dla uczniów oraz miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi i z tego względu realizujemy rozbudowę szkoły – dodaje Wiesław Kozłowski.

Dodajmy, że wcześniej wniosek o rządowe wsparcie dla przebudowy i nadbudowy pomieszczeń gospodarczych w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich pozytywnie zaopiniowali Wojewoda Małopolski oraz Małopolski Kurator Oświaty. Rządowe wsparcie to jedyna obecnie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na tego typu inwestycje, gdyż dostępne obecnie programy unijne będące w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego nie przewidują dotacji do budowy i rozbudowy placówek oświatowych.

Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich
Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich
Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich
Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich
Premier przekazała pieniądze na rozbudowę szkoły w Biadolinach Szlacheckich

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12