KULTURA

Drukuj drukuj

Koło Gospodyń Wiejskich w Dołach

Strona główna » Kalendarz » Koła Gospodyń Wiejskich » Koło Gospodyń Wiejskich w Dołach

Koło Gospodyń Wiejskich w Dołach zostało założone w marcu 1999 roku. Organizacja liczy ponad 20 osób w różnym wieku. Koło prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Oprócz samodzielnego organizowania konkursów i zabaw, KGW współpracuje też przy imprezach prowadzonych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dołach. Koło prowadzi również wypożyczalnię zastawy stołowej.

Co miesiąc odbywają się spotkania Koła, na których uczestniczki czytają własną poezję, śpiewają piosenki i wspominają dawne czasy. Dodatkowo, co roku w marcu organizowany jest dzień kobiet, a w  grudniu spotkanie opłatkowe. Na spotkania zapraszane są także osoby, które do KGW nie należą. Członkinie Koła biorą udział w pokazach żywności regionalnej, występując między innymi na corocznej Biesiadzie Agroturystycznej w Porąbce Uszewskiej.

Podczas jednego z tegorocznych spotkań KGW padła propozycja utworzenia zespołu śpiewaczego, która spotkała się z entuzjazmem uczestniczek. Powstała zatem ośmioosobowa grupa „Dołowianie”, która śpiewała już między innymi dla radia RDN małopolska, a także występowała na pikniku w Dołach i w Porąbce Uszewskiej.

KGW w Dołach

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12