INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Kolejna odbudowana droga w Gminie Dębno

12.08.2015
Kolejna odbudowana droga w Gminie Dębno

Zakończono odbudowę kolejnej drogi gminnej, tym razem w Łysej Górze. Modernizacja obejmowała wzmocnienie podbudowy, położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości  około 917 metrów, uzupełnienie poboczy oraz udrożnienie rowów. Wyremontowana droga ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji a także podniesie walory estetyczne krajobrazu.

Inwestycje w Łoniowej

4.08.2015
Inwestycje w Łoniowej

Inwestycje przeprowadzane na terenie Gminy Dębno nie pominęły miejscowości Łoniowa. Odnowiono odcinek o długości niemal 750 metrów, który ułatwi mieszkańcom dojazd od prywatnych posesji. Prace obejmowały profilowanie oraz położenie nowej nawierzchni, a także uzupełnienie poboczy.

Dbając o bezpieczeństwo

3.08.2015
Dbając o bezpieczeństwo

Już od dłuższego czasu, mieszkańcy Dębna poruszający się pieszo po terenie wsi mogą czuć się bezpieczniej. Wybudowano nowy chodnik przy drodze powiatowej o sporym natężeniu ruchu. Odcinek o długości 300 metrów został wykonany nieopodal bloków mieszkalnych, mieszczących się przy Zakładzie Metalowo – Chemicznym.

Nowe wiaty przystankowe

31.07.2015
Nowe wiaty przystankowe

W ostatnim czasie na obszarze gminy Dębno zamontowano nowe wiaty przystankowe, dzięki którym mieszkańcy dojeżdżający do pracy lub szkoły mogą schronić się przed deszczem, wiatrem czy śniegiem. Łącznie zamontowano siedem wiat, cztery osadzono przy drodze krajowej numer 94, natomiast pozostałe umieszczono w miejscowościach Jaworsko, Sufczyn oraz Łoniowa.

Dofinansowanie z programu "Małopolskie Remizy 2015" dla OSP Perła

29.07.2015
Dofinansowanie z programu "Małopolskie Remizy 2015" dla OSP Perła

Przed południem Wójt Gminy Dębno podpisał umowę z Wykonawcą na realizację prac dotyczących modernizacji budynku OSP w Perle. Istniejący obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej jest w złej kondycji technicznej. Ściany i stropy są nieocieplone, a stolarka okienna nie jest szczelna.

Na tym etapie, inwestycja przewiduje przede wszystkim prace realizowane na zewnątrz budynku, ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także montaż nowych parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy.

Nowa opaska Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich

28.07.2015
Nowa opaska Domu Ludowego w Biadolinach Szlacheckich

Dom Ludowy w Biadolinach Szlacheckich w ostatnich tygodniach zyskał opaskę wokół budynku. Zakres inwestycji obejmował między innymi utwardzenie powierzchni, położenie obrzeża oraz wysypanie klińca.

Opaska wokół obiektu nie jest obowiązkowym elementem projektu, jednak może być  praktyczna. Przede wszystkim zabezpieczy dolną partię elewacji przed zabrudzeniem poprzez deszcz i unoszący się kurz.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej

27.07.2015
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej

Obecnie wykonywane są prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Woli Dębińskiej. Celem projektu jest zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków sanitarnych. Większość  prac wykonywanych jest wewnątrz obiektu, jednak modernizacja obejmuje również budowę zbiornika uśredniającego na terenie placówki.

Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec września br. Wartość inwestycji wyniesie około 984 tysiące złotych.

Dbając o czystość na przystankach

24.07.2015
Dbając o czystość na przystankach

Wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, zakupiono i zamontowano kosze na śmieci przy wiatach przystankowych na terenie gminy Dębno. Dbając o czystość  oraz wygodę mieszkańców poruszających się środkami transportu oferowanymi przez prywatne firmy przewozowe, nabyto 30 sztuk pojemników na śmieci, które kilka tygodni temu zostały umieszczone przy przystankach.

Wyremontowany most oddany do użytku mieszkańców

24.07.2015
Wyremontowany most oddany do użytku mieszkańców

Po gruntownym remoncie, zgodnie z umową most w Porąbce Uszewskiej wczoraj został przekazany w użytkowanie. Wymieniono elementy podbudowy i konstrukcji a także założono izolację przeciwwilgociową. Ponadto położono nową nawierzchnię asfaltową, odnowiono gzymsy oraz wykonano kamienny narzut, który zabezpieczy dno rzeki przed obniżeniem jego poziomu,  tym samym ochroni fundamenty mostu przed ich odsłonięciem.

Konferencja otwierająca nowy projekt

23.07.2015
Konferencja otwierająca nowy projekt

Dzisiaj, 23 lipca odbyła się konferencja otwierająca projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno”.

Wszystkich przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski, następnie oddał głos  pierwszemu prelegentowi, panu Andrzejowi Tokarskiemu, Dyrektorowi Biura Analiz i Ocen Środowiska „Ekoraport”, który to przybliżył obecnym kompleksowe rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębno. Kolejne wystąpienie należało do pana Alfreda Ważnego, projektanta oczyszczalni ścieków  w Maszkienicach. Na koniec, pan Jan Musiał – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił narzędzia do rozwiązywania problemów ekologicznych samorządów w perspektywie budżetowej 2014-2020.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12