INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Na Zagonie –etap II

25.09.2015
Na Zagonie –etap II

Zakończono realizację drugiego etapu odbudowy drogi gminnej w Łysej Górze – Na Zagonie.
Modernizacja odcinka o długości 400 metrów, obejmowała wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych. W ramach inwestycji zrealizowano również ścięcie poboczy.

Przebudowa drogi dojazdowej

24.09.2015
Przebudowa drogi dojazdowej

Zakończono przebudowę drogi dojazdowej Grabownia w Woli Dębińskiej o długości 1400 metrów. Pod koniec sierpnia została podpisana umowa na realizację inwestycji. Zakres prac obejmował m.in. korytowanie, wykonanie podbudowy kolejno z kruszywa naturalnego a następnie łamanego i wyremontowanie przepustów.

Nowy odcinek chodnika

15.09.2015
Nowy odcinek chodnika

Zakończono prace przy budowie chodnika w Sufczynie. Odcinek komunikacji pieszej powstał przy niebezpiecznym zakręcie. Głównym celem przeprowadzonej inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Zrealizowano odcinek o długości 250 metrów chodnika.

Renowacja portali w kościele parafialnym w Dębnie

7.09.2015
Renowacja portali w kościele parafialnym w Dębnie

Zakończono prace renowacyjne przy gotyckich portalach mieszczących się w świątyni p.w. św. Małgorzaty w Dębnie. Konserwacja przywróciła dawny blask zabytkowym elementom architektury. Na modernizację została przyznana dotacja z Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Odbudowano kolejny odcinek drogi

28.08.2015
Odbudowano kolejny odcinek drogi

Odbudowano drogę Za Torami w Biadolinach Szlacheckich. Mieszkańcy mogą już od połowy sierpnia korzystać z nowej drogi asfaltowej. W użytkowanie oddano 250 metrów odcinka.
Oprócz położenia nowej nawierzchni, zakres prac obejmował również ścięcie poboczy. Wyremontowany odcinek jezdni ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji, a także podniesie walory estetyczne miejscowości.

Kolejna inwestycja została zakończona

25.08.2015
Kolejna inwestycja została zakończona

Praca przy budowie chodnika w miejscowości Perła została zakończona. Wykonano odcinek o długości 215 metrów, który przede wszystkim zapewni pieszym bezpieczną komunikację jak również poprawi jakość życia mieszkańców. Ponadto zakończony projekt znacząco podnosi walory estetyczne sołectwa. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz środków własnych Gminy Dębno.

Nowa droga osiedlowa

24.08.2015
Nowa droga osiedlowa

Zakończono prace przy odbudowie drogi osiedlowej w Woli Dębińskiej sąsiadującej z Zespołem Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieszkańcy mogą już cieszyć się dogodnym dojazdem do prywatnych posesji. Przypominamy, że  inwestycja obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 170 m oraz szerokości 5 m, a także wykonanie chodnika po obu stronach  wzdłuż jezdni.

Prace remontowe w Łysej Górze

21.08.2015
Prace remontowe w Łysej Górze

Zakończył się remont dachu i schodów zewnętrznych przy wejściu głównym budynku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze.
Przedmiotem zamówienia były prace, które miały na celu odtłuszczenie i odmalowanie dachu o powierzchni 1451 m2 oraz wykonanie okucia i ocieplenia kominów na pełną wysokość i usprawnienie instalacji odgromowej.

Kolejny etap budowy kanalizacji

18.08.2015
Kolejny etap budowy kanalizacji

W dniu 17 sierpnia br. Została podpisana umowa na realizację kolejnych odcinków budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sufczyn i Łysa Góra współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno. Przetarg wygrała firma Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, która uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Remont dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Maszkienicach

14.08.2015
Remont dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Maszkienicach

Oczyszczono i odmalowano dach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maszkienicach. Regularny przegląd zadaszenia to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, ale też estetyki. Dach jest elementem chroniącym budynek przed czynnikami atmosferycznymi. Zakres prac objętych inwestycją to między innymi oczyszczenie i odtłuszczenie blachy pokrywającej budynek oraz pokrycie farbą dachu o powierzchni 756 m2 , ale także ocieplenie i okucie kominów.

[ poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12