INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Prace remontowe w Łysej Górze

21.08.2015
Prace remontowe w Łysej Górze

Zakończył się remont dachu i schodów zewnętrznych przy wejściu głównym budynku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łysej Górze.
Przedmiotem zamówienia były prace, które miały na celu odtłuszczenie i odmalowanie dachu o powierzchni 1451 m2 oraz wykonanie okucia i ocieplenia kominów na pełną wysokość i usprawnienie instalacji odgromowej.

Kolejny etap budowy kanalizacji

18.08.2015
Kolejny etap budowy kanalizacji

W dniu 17 sierpnia br. Została podpisana umowa na realizację kolejnych odcinków budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sufczyn i Łysa Góra współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno. Przetarg wygrała firma Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, która uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Remont dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Maszkienicach

14.08.2015
Remont dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Maszkienicach

Oczyszczono i odmalowano dach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maszkienicach. Regularny przegląd zadaszenia to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, ale też estetyki. Dach jest elementem chroniącym budynek przed czynnikami atmosferycznymi. Zakres prac objętych inwestycją to między innymi oczyszczenie i odtłuszczenie blachy pokrywającej budynek oraz pokrycie farbą dachu o powierzchni 756 m2 , ale także ocieplenie i okucie kominów.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

13.08.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

Trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni ścieków w Maszkienicach w ramach projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach i budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Dębno.
Przeprowadzana inwestycja docelowo ma umożliwić przyjmowanie większej ilości ścieków sanitarnych z miejscowości Sufczyn (Górny) i Łysa Góra. Modernizacja pozwoli na minimalizację negatywnego wpływu ścieków na środowisko. Termin realizacji przewidziany jest na koniec listopada br.

Powstały nowe chodniki w Dołach

12.08.2015
Powstały nowe chodniki w Dołach

Nie tylko mieszkańcy Dębna mogą czuć się bezpieczniej, również w miejscowości Doły wybudowano nowe odcinki chodnika przy drodze powiatowej. Ich łączna długość wynosi 185 m. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa, usprawni komunikację pieszą, a także podniesie atrakcyjność miejscowości.

Kolejna odbudowana droga w Gminie Dębno

12.08.2015
Kolejna odbudowana droga w Gminie Dębno

Zakończono odbudowę kolejnej drogi gminnej, tym razem w Łysej Górze. Modernizacja obejmowała wzmocnienie podbudowy, położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości  około 917 metrów, uzupełnienie poboczy oraz udrożnienie rowów. Wyremontowana droga ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji a także podniesie walory estetyczne krajobrazu.

Inwestycje w Łoniowej

4.08.2015
Inwestycje w Łoniowej

Inwestycje przeprowadzane na terenie Gminy Dębno nie pominęły miejscowości Łoniowa. Odnowiono odcinek o długości niemal 750 metrów, który ułatwi mieszkańcom dojazd od prywatnych posesji. Prace obejmowały profilowanie oraz położenie nowej nawierzchni, a także uzupełnienie poboczy.

Dbając o bezpieczeństwo

3.08.2015
Dbając o bezpieczeństwo

Już od dłuższego czasu, mieszkańcy Dębna poruszający się pieszo po terenie wsi mogą czuć się bezpieczniej. Wybudowano nowy chodnik przy drodze powiatowej o sporym natężeniu ruchu. Odcinek o długości 300 metrów został wykonany nieopodal bloków mieszkalnych, mieszczących się przy Zakładzie Metalowo – Chemicznym.

Nowe wiaty przystankowe

31.07.2015
Nowe wiaty przystankowe

W ostatnim czasie na obszarze gminy Dębno zamontowano nowe wiaty przystankowe, dzięki którym mieszkańcy dojeżdżający do pracy lub szkoły mogą schronić się przed deszczem, wiatrem czy śniegiem. Łącznie zamontowano siedem wiat, cztery osadzono przy drodze krajowej numer 94, natomiast pozostałe umieszczono w miejscowościach Jaworsko, Sufczyn oraz Łoniowa.

Dofinansowanie z programu "Małopolskie Remizy 2015" dla OSP Perła

29.07.2015
Dofinansowanie z programu "Małopolskie Remizy 2015" dla OSP Perła

Przed południem Wójt Gminy Dębno podpisał umowę z Wykonawcą na realizację prac dotyczących modernizacji budynku OSP w Perle. Istniejący obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej jest w złej kondycji technicznej. Ściany i stropy są nieocieplone, a stolarka okienna nie jest szczelna.

Na tym etapie, inwestycja przewiduje przede wszystkim prace realizowane na zewnątrz budynku, ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także montaż nowych parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy.

[ poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12