INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Odnowiony obelisk w Dębnie

20.11.2015
Odnowiony obelisk w Dębnie

Wczoraj zostały odebrane prace konserwatorskie obelisku usytuowanego na cmentarzu parafialnym w Dębnie. Zakres renowacji,  zrealizowanej przez firmę „Grzegorz Lasota Konserwacja Zabytków” z Rzeszowa, polegał na oczyszczeniu pomnika, wstępnej impregnacji wzmacniającej, uzupełnieniu ubytków kamienia oraz scaleniu kolorystycznym.

Bezpieczniej w gminie

6.11.2015
Bezpieczniej w gminie

W gminie Dębno obecnie powstaje kolejny odcinek komunikacji pieszej. Tym razem inwestycja objęła obszar przy drodze powiatowej Dębno - Porąbka Uszewska. Mieszkańcy już niedługo będą mogli skorzystać z  nowego chodnika, który zwiększy bezpieczeństwo, w szczególności dzieci chodzących do szkoły.

"Małopolskie Remizy 2015"

4.11.2015
"Małopolskie Remizy 2015"

Zakończono pierwszy etap prac remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle. Obiekt był w złej kondycji technicznej. Projekt obejmował modernizację zewnętrzną remizy w tym: ocieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej oraz montaż zewnętrznych parapetów wykonanych z blachy.

Zakończono kolejny etap modernizacji

3.11.2015
Zakończono kolejny etap modernizacji

Zakończono kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dębińskiej. Tym razem wykonano prace wykończeniowe w obrębie pomieszczeń garażowych. Zakres prac inwestycji obejmował przebicia w stropie celem przejścia instalacji kanalizacyjnej z piętra budynku oraz przejścia instalacji wodnej. Prace obejmowały położenie tynków wewnętrznych  cementowo-wapiennych. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków

2.11.2015
Modernizacja oczyszczalni ścieków

Prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków sanitarnych w Woli Dębińskiej zostały zakończone. Celem projektu było zwiększenie ilości przyjmowanych ścieków sanitarnych. Większość prac została wykonana wewnątrz obiektu, jednak remont obejmował również budowę zbiornika uśredniającego. Inwestycja została zrealizowana w przewidywanym terminie.

Atrakcje dla najmłodszych na placu zabaw w Woli Dębińskiej

30.10.2015
Atrakcje dla najmłodszych na placu zabaw w Woli Dębińskiej

Na początku 2014 r. obok Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej znajdowała się wyłącznie zieleń. Wtedy, z myślą o najmłodszych, przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Od tamtej pory na placu zabaw sukcesywnie pojawiało się nowe wyposażenie (m.in. – zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, huśtawka wahadłowa, trzy ławki), które były finansowane ze środków funduszu sołeckiego. W ten sposób, już w przyszłym roku inwestycja, zgodnie z projektem zostałaby zrealizowana.

Tekielówka – II etap przebudowy drogi w Niedźwiedzy

7.10.2015
Tekielówka – II etap przebudowy drogi w Niedźwiedzy

Zakończono drugi etap przebudowy drogi gminnej Tekielówka. Zakres wykonywanych prac obejmował przede wszystkim wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz późniejsze skropienie asfaltem i ścięcie poboczy. Zmodernizowany odcinek drogi o długości 370 metrów usprawni komunikację a także podniesie walory estetyczne wsi.

Dębno - Plebańska

2.10.2015
Dębno - Plebańska

Pod koniec sierpnia podpisano umowę na remont pięciu dróg gminnych, m.in. modernizację Plebańskiej w Dębnie. Na zniszczonym odcinku drogi wykonano nową podbudowę, a także nawierzchnię z mieszanek mineralno -bitumicznych wiążących oraz ścieralnych. Zakres prac obejmował również ścięcie poboczy.

Na Zagonie –etap II

25.09.2015
Na Zagonie –etap II

Zakończono realizację drugiego etapu odbudowy drogi gminnej w Łysej Górze – Na Zagonie.
Modernizacja odcinka o długości 400 metrów, obejmowała wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych. W ramach inwestycji zrealizowano również ścięcie poboczy.

Przebudowa drogi dojazdowej

24.09.2015
Przebudowa drogi dojazdowej

Zakończono przebudowę drogi dojazdowej Grabownia w Woli Dębińskiej o długości 1400 metrów. Pod koniec sierpnia została podpisana umowa na realizację inwestycji. Zakres prac obejmował m.in. korytowanie, wykonanie podbudowy kolejno z kruszywa naturalnego a następnie łamanego i wyremontowanie przepustów.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12