INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Plac w Niedźwiedzy już gotowy

25.07.2016
Plac w Niedźwiedzy już gotowy

Gotowy jest już plac zabaw dla dzieci w Niedźwiedzy. Dzieci mają miejsce, gdzie mogą spędzać wolny czas. Zabawa i korzystanie z urządzeń doskonale wpływa na ich rozwój psychofizyczny. Wszystkie zamontowane w Niedźwiedzy urządzenia są bezpieczne i mają wymagane atesty. Maluchy mają do swojej dyspozycji zestaw zabawowy, w skład którego wchodzą wieże, pomosty, tunele, zjeżdżalnie, sklepik z liczydłem, balustradę kółko-krzyżyk oraz zestaw sprawnościowy, zawierający sześć różnych elementów np. ścianę wspinaczkową czy drabinkę linową. Plac zabaw został również wyposażony w sklepik wraz z tablicą do rysowania.

Zakończono prace w Perle

8.07.2016
Zakończono prace w Perle

Zakończyły się zaplanowane na ten rok prace w budynku remizy strażackiej w Perle, w którym została wymieniona sieć centralnego ogrzewania. Zadanie  kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych. Już teraz siedziba strażaków wygląda jak nowa, a po wykonanej w ubiegłym roku termomodernizacji, budynek zmienił się nie do poznania.

Renowacja pomnika niepodległości

30.05.2016
Renowacja pomnika niepodległości

Kilka dni temu rozpoczęły się prace konserwatorskie przy pomniku niepodległości, który znajduje się w Dębnie. Liczący kilkadziesiąt lat postument jest zniszczony i popękany, a kamień, z jakiego wykonana jest figura Matki Bożej jest przebarwiony.

Nowe wiaty przystankowe

18.05.2016
Nowe wiaty przystankowe

Kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztować będzie montaż dziewięciu wiat przystankowych, które już niedługo staną na terenie gminy Dębno. Zamontowane zostaną w miejscach, gdzie do tej pory pasażerowie pod gołym niebem  czekają na autobusy, czy busy. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zamontowano już siedem wiat, z których podróżni są bardzo zadowoleni.

Remont remizy w Perle

13.05.2016
Remont remizy w Perle

W tym roku wykonany zostanie kolejny etap prac przy remoncie budynku remizy strażackiej w Perle. Strażacka siedziba od lat czekała na remont, który rozpoczął się dopiero w ubiegłym roku. -Do końca prac jeszcze daleko, bo mimo że budynek ładnie wygląda już na zewnątrz, w środku jest jeszcze wiele do zrobienia. W tym roku w remizie wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania, dalsze prace kontynuowane będą w latach następnych - mówi Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

Doposażenie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dębno

31.12.2015
Doposażenie Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Dębno

Zrealizowano projekt doposażenia Oddziałów Przedszkolnych, w tym placów zabaw, w miejscowościach na terenie gminy - Biadolinach Szlacheckich,  Jaworsku, Niedźwiedzy, Łysej Górze, Sufczynie i Dębnie. Zakres inwestycji obejmował dostosowanie i doposażenie łazienek, a także zakup  mebli, sprzętu AGD, zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla szkół podstawowych i przedszkoli. Wymieniono również nawierzchnię i zakupiono wyposażenie na placach zabaw w Dębnie, Łysej Górze, Jaworsku i Sufczynie.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

30.12.2015
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszkienicach

Ukończono rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maszkienicach. Zrealizowany projekt miał na celu usprawnienie istniejącej infrastruktury i uzyskanie możliwości oczyszczania ścieków w ilości 500 m3 na dobę, z szansą zwiększenia do 750 m3 na dobę. Oprócz rozbudowy samej oczyszczalni, dobudowano również sieć kanalizacji grawitacyjnej, zmodernizowano przepompownię ścieków, zamontowano rurociąg przesyłowy tłoczny i wymieniono studnię wodomierzową.

Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

29.12.2015
Budowa kanalizacji sanitarnej i adaptacja oczyszczalni ścieków

Zakończono projekt dotyczący rozbudowy kanalizacji na terenie aglomeracji Dębno. Zrealizowane inwestycje obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sufczynie Górnym i Łysej Górze. W Sufczynie zamontowano też rurociąg tłoczny, a w Woli Dębińskiej zmodernizowano przepompownie ścieków i wymieniono zbiornik uśredniający przy oczyszczalni.

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dębno i dostosowanie jej do wymogów prawa, a przez to poprawa warunków bytu mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności gospodarczej gminy.

Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra

10.12.2015
Przebudowa drogi gminnej Doły-Łysa Góra

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi gminnej Doły - Łysa Góra. W ramach zrealizowanej inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz ścięcie poboczy, wymieniono balustrady drogowe i zamontowano pięć lamp. Łączna długość zmodernizowanego odcinka wynosi 1650 metrów.

Zakończono drugi etap modernizacji

9.12.2015
Zakończono drugi etap modernizacji

Zakończono kolejny etap modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Perle. Zakres inwestycji obejmował wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami, wymianę rynien, przemurowanie i docieplenie kominów. Ponadto wykonano ocieplenie stropodachu.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12