INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Atrakcje dla najmłodszych na placu zabaw w Woli Dębińskiej

30.10.2015
Atrakcje dla najmłodszych na placu zabaw w Woli Dębińskiej

Na początku 2014 r. obok Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej znajdowała się wyłącznie zieleń. Wtedy, z myślą o najmłodszych, przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Od tamtej pory na placu zabaw sukcesywnie pojawiało się nowe wyposażenie (m.in. – zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, huśtawka wahadłowa, trzy ławki), które były finansowane ze środków funduszu sołeckiego. W ten sposób, już w przyszłym roku inwestycja, zgodnie z projektem zostałaby zrealizowana.

Tekielówka – II etap przebudowy drogi w Niedźwiedzy

7.10.2015
Tekielówka – II etap przebudowy drogi w Niedźwiedzy

Zakończono drugi etap przebudowy drogi gminnej Tekielówka. Zakres wykonywanych prac obejmował przede wszystkim wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych oraz późniejsze skropienie asfaltem i ścięcie poboczy. Zmodernizowany odcinek drogi o długości 370 metrów usprawni komunikację a także podniesie walory estetyczne wsi.

Dębno - Plebańska

2.10.2015
Dębno - Plebańska

Pod koniec sierpnia podpisano umowę na remont pięciu dróg gminnych, m.in. modernizację Plebańskiej w Dębnie. Na zniszczonym odcinku drogi wykonano nową podbudowę, a także nawierzchnię z mieszanek mineralno -bitumicznych wiążących oraz ścieralnych. Zakres prac obejmował również ścięcie poboczy.

Na Zagonie –etap II

25.09.2015
Na Zagonie –etap II

Zakończono realizację drugiego etapu odbudowy drogi gminnej w Łysej Górze – Na Zagonie.
Modernizacja odcinka o długości 400 metrów, obejmowała wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych. W ramach inwestycji zrealizowano również ścięcie poboczy.

Przebudowa drogi dojazdowej

24.09.2015
Przebudowa drogi dojazdowej

Zakończono przebudowę drogi dojazdowej Grabownia w Woli Dębińskiej o długości 1400 metrów. Pod koniec sierpnia została podpisana umowa na realizację inwestycji. Zakres prac obejmował m.in. korytowanie, wykonanie podbudowy kolejno z kruszywa naturalnego a następnie łamanego i wyremontowanie przepustów.

Nowy odcinek chodnika

15.09.2015
Nowy odcinek chodnika

Zakończono prace przy budowie chodnika w Sufczynie. Odcinek komunikacji pieszej powstał przy niebezpiecznym zakręcie. Głównym celem przeprowadzonej inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Zrealizowano odcinek o długości 250 metrów chodnika.

Renowacja portali w kościele parafialnym w Dębnie

7.09.2015
Renowacja portali w kościele parafialnym w Dębnie

Zakończono prace renowacyjne przy gotyckich portalach mieszczących się w świątyni p.w. św. Małgorzaty w Dębnie. Konserwacja przywróciła dawny blask zabytkowym elementom architektury. Na modernizację została przyznana dotacja z Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Odbudowano kolejny odcinek drogi

28.08.2015
Odbudowano kolejny odcinek drogi

Odbudowano drogę Za Torami w Biadolinach Szlacheckich. Mieszkańcy mogą już od połowy sierpnia korzystać z nowej drogi asfaltowej. W użytkowanie oddano 250 metrów odcinka.
Oprócz położenia nowej nawierzchni, zakres prac obejmował również ścięcie poboczy. Wyremontowany odcinek jezdni ułatwi mieszkańcom dojazd do posesji, a także podniesie walory estetyczne miejscowości.

Kolejna inwestycja została zakończona

25.08.2015
Kolejna inwestycja została zakończona

Praca przy budowie chodnika w miejscowości Perła została zakończona. Wykonano odcinek o długości 215 metrów, który przede wszystkim zapewni pieszym bezpieczną komunikację jak również poprawi jakość życia mieszkańców. Ponadto zakończony projekt znacząco podnosi walory estetyczne sołectwa. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz środków własnych Gminy Dębno.

Nowa droga osiedlowa

24.08.2015
Nowa droga osiedlowa

Zakończono prace przy odbudowie drogi osiedlowej w Woli Dębińskiej sąsiadującej z Zespołem Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieszkańcy mogą już cieszyć się dogodnym dojazdem do prywatnych posesji. Przypominamy, że  inwestycja obejmowała położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 170 m oraz szerokości 5 m, a także wykonanie chodnika po obu stronach  wzdłuż jezdni.

[ poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12