INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno

Budowa kanalizacji w Sufczynie

27.06.2016
Budowa kanalizacji w Sufczynie

Trwają prace przy budowie kanalizacji w Sufczynie Górnym i Sufczynie Zagórze. Wieś jest skanalizowana już od roku, jednak miejscowość stale się rozrasta i dobudowa sieci stała się konieczna. Sołectwo liczy już ponad dwa tysiące mieszkańców, a w ostatnim czasie powstało tam wiele nowych domów, których mieszkańcy wnioskowali o to, aby dołączyć ich posesje do sieci kanalizacyjnej.

 

Remont drogi dojazdowej do pól „Doły Na Kopaliny”

24.06.2016
Remont drogi dojazdowej do pól  „Doły Na Kopaliny”

Kilkaset metrów nowej drogi dojazdowej do pól wybudowanych zostanie w Dołach. Prace wykonane zostaną do końca sierpnia. Użytkownicy będą mogli skorzystać z nowego odcinka o długości 1300 metrów. Prace związane z wykonaniem odwodnienia i podbudowy z kruszywa naturalnego zostały dofinansowane w ramach "Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych" ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość otrzymanej dotacji wynosi ponad 60 tysięcy złotych.

Remont remizy w Perle

16.06.2016
Remont remizy w Perle

Trwają prace przy remoncie remizy w Perle. Generalny remont budynku zaczął się już w ubiegłym roku, jednak ze względu na jego koszt, roboty prowadzone są etapami. W tym roku wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania.

- Jeszcze w ubiegłym roku budynek remizy w Perle wyglądał fatalnie, zaniedbany od wielu lat wymagał pilnego remontu. W 2015 roku wykonaliśmy tam już wiele prac, na które udało się pozyskać dofinansowanie z programu „Małopolskie remizy”, resztę dołożyliśmy z budżetu gminy i funduszu sołeckiego – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Nowe place zabaw

13.06.2016
Nowe place zabaw

Jeszcze w tym roku powstanie nowy plac zabaw dla dzieci przy budynku szkoły w Maszkienicach, natomiast doposażony zostanie istniejący plac w Niedźwiedzy.

- Obydwa place będą nowoczesne, i co najważniejsze bezpieczne. Wszystkie urządzenia, jakie zostaną na nich zamontowane posiadać będą wymagane atesty. Place zabaw sprzyjają rozwojowi psychofizycznemu dziecka, dlatego już w czasie planowania tegorocznego budżetu zaplanowaliśmy budowę aż dwóch placów zabaw – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Remont dróg gminnych

8.06.2016
Remont dróg gminnych

Ponad dwa kilometry dróg gminnych w Dębnie (Plebańska), Jastwi (Na Podlas) i Niedźwiedzy (Tekielówka Nowa Wieś i na Dudka) zostanie wyremontowanych do końca lipca. Do przetargu zgłosiło się pięciu oferentów. Już wkrótce będzie wiadomo, który z nich zostanie wykonawcą zadania.

Nowy chodnik w Dębnie

27.05.2016
Nowy chodnik w Dębnie

Blisko 400 tysięcy złotych kosztować będzie budowa chodnika przy drodze gminnej „Dębno przez Wieś”. Prace wykona firma „Filar” z Bochni.

- Odcinek drogi „Dębno przez Wieś” codziennie pokonuje wielu mieszkańców, szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły lub korzystających z miasteczka rowerowego i dorosłych udających się do kościoła. Sezon turystyczny rozpoczyna się w pełni, więc wszyscy odwiedzający zamek będą mogli dostać się do niego w bezpieczny sposób.  Droga jest nowowyremontowana a nowa infrastruktura zwiększy bezpieczeństwo. Już w czasie planowania tegorocznego budżetu zarezerwowaliśmy pieniądze na budowę chodnika - mówi Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

 

Budowa kanalizacji w Sufczynie

21.04.2016
Budowa kanalizacji w Sufczynie

Już za kilka miesięcy pozostali mieszkańcy Sufczyna Górnego i Sufczyna Zagórze będą mieć kanalizację. W ciągu ostatnich lat nastąpił stały wzrost liczby mieszkańców Sufczyna, w tej chwili sołectwo liczy ponad 2000 osób. Powstanie prawie kilometr nowej sieci.

 

Nowe witacze

19.04.2016
Nowe witacze

Za kilka miesięcy informacja o Gminie Dębno zostanie zwizualizowana na witaczach. Do końca kwietnia w Woli Dębińskiej zamontowany zostanie nowy pylon wskazujący dojazd do budynku gminy. Dodatkowo do końca roku w sześciu miejscowościach staną witacze, które będą miały około trzech metrów wysokości i metr szerokości.

Rozbudowa szkoły w Łoniowej

19.04.2016
Rozbudowa szkoły w Łoniowej

Już wkrótce poznamy Wykonawcę prac rozbudowy szkoły w Łoniowej. W tym roku wykonany zostanie pierwszy etap robót polegający na dobudowie nowej części szkoły i doprowadzenia jej do stanu surowego. W kolejnych etapach zaplanowano wykończenie i wyposażenie budynku.

[ poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12