INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji » Droga Sufczyn Rajsko z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Droga Sufczyn Rajsko z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

6.09.2019
Droga Sufczyn Rajsko z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

30 sierpnia br. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, wśród nich znalazła się gmina Dębno.

W ramach pozyskanej dotacji w wysokości niemal pół miliona złotych przebudowie poddana zostanie droga Sufczyn Rajsko.

Całkowity koszt modernizacji wyniesie ponad 600 tys. zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Drogi Gminne i Powiatowe.

Planowany zakres prac obejmie roboty ziemne, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy z kruszyw łamanych, a także budowę chodnika.  Zadanie zrealizowane zostanie do końca bieżącego roku.

To kolejny odcinek, który zostanie wyremontowany w tym roku ze środków FDS, w ostatnich miesiącach zmodernizowane zostały dwie drogi w Maszkienicach – droga „Podlesie” oraz droga „od Krzyża”.

Droga Sufczyn Rajsko z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Droga Sufczyn Rajsko z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
Droga Sufczyn Rajsko z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12