INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane


Nowa kuchnia w OSP Jaworsko

3.07.2019
Nowa kuchnia w OSP Jaworsko

Zakończyły się prace związane z modernizacją kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku. W ramach prac remontowo-budowlanych wykonano nową posadzkę, oświetlenie, a także instalację C.O. Zakres przeprowadzonych robót objął również wymianę stolarki drzwiowej oraz ułożenie płytek ściennych. Ponadto pomieszczenie zyskało nowe wyposażenie w postaci mebli i sprzętu kuchennego.

Łączny koszt modernizacji wyniósł prawie 55 tysięcy złotych i został poniesiony z budżetu Gminy Dębno oraz środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo Budowlana Miś-Mat Mariusz Grochola z Łysej Góry.

Nowo wyremontowane pomieszczenie służyć będzie nie tylko druhom ochotnikom z miejscowego zastępu, ale również innym instytucjom i stowarzyszeniom przy organizacji wydarzeń kulturalnych i promujących sołectwo.

Nowa kuchnia w OSP Jaworsko
Nowa kuchnia w OSP Jaworsko
Nowa kuchnia w OSP Jaworsko
Nowa kuchnia w OSP Jaworsko
Nowa kuchnia w OSP Jaworsko
Nowa kuchnia w OSP Jaworsko

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12