INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji » Spacer z historią w tle, czyli Łysa Góra i budowana ścieżka historyczna

Spacer z historią w tle, czyli Łysa Góra i budowana ścieżka historyczna

4.03.2019
Spacer z historią w tle, czyli Łysa Góra i budowana ścieżka historyczna

Historia Łysej Góry związana jest m.in. z produkcją ceramiki wytwarzanej na szeroką skalę w czasach świetności Zakładu Ceramicznego „Kamionka”, którego wyroby były znane w całej Polsce. Obecnie już tylko nieliczne osoby pamiętają sposób wykonywania łysogórskiej ceramiki, a bez wątpienia jest to produkt lokalny, który należy ocalić od zapomnienia.

Takie zadanie jest możliwe do osiągnięcia m.in. poprzez realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), która obecnie jest w trakcie realizacji.

Celem powyższej operacji jest budowa ścieżki historycznej wokół amfiteatru „Krakus” w Łysej Górze, wzdłuż której zostaną zamontowane m.in. różne obiekty wykonane z ceramiki. Będą one prezentować regionalny dorobek wszystkim użytkownikom ścieżki, którzy w ten sposób będą mogli zapoznać się z tradycją łysogórskiej ceramiki. Ponadto projekt, poza tym, że pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego, wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do nowej infrastruktury, a także poprawę jakości i estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Łysa Góra.

- Dbanie o lokalną historię i tradycję jest niezmiernie ważne, bowiem stanowi to część tego kim jesteśmy, skąd pochodzimy. W naszej gminie posiadamy wiele pięknych tradycji, o które musimy dbać tak, żeby następne pokolenia również mogły z nimi się utożsamiać i budować obraz swojej Małej Ojczyzny – mówi Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, dodając – Zakład Ceramiczny „Kamionka’ co prawda już nie funkcjonuje jednakże wyroby, z których był sławny staną się głównym elementem budowanej ścieżki historycznej, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli je podziwiać.

 Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12