INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Kolejne odcinki dróg zmodernizowane

Kolejne odcinki dróg zmodernizowane

12.12.2018
Kolejne odcinki dróg zmodernizowane

W gminie Dębno zakończył się proces modernizacji czterech dróg gminnych. Wartość prac drogowych to blisko 400 tysięcy złotych.

W Maszkienicach w sumie wyremontowano dwa odcinki dróg o łącznej długości 230 metrów. Zakres przeprowadzonych robót objął między innymi wykonanie nawierzchni asfaltowych, wyrównanie i wykonanie podbudowy, ścięcie poboczy i plantowanie terenu. Oba zadania kosztowały ponad 110 tys. zł.

Drogowcy zrealizowali również remont drogi gminnej Nowa Wieś Gwoździecka na długości 350 metrów, co kosztowało 112 tysięcy złotych. Nowy asfalt pojawił się również na drodze gminnej Wola Dębińska – Pustka, gdzie za prawie 137 tysięcy złotych położono nowy asfalt na długości 280 metrów. 

- Minione cztery lata były nie zwykle udane. Zmieniliśmy diametralnie stan nawierzchni naszych dróg gminnych. Po gminie Dębno jeździ się już wygodnie, a mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. W większości wypadków nasze inwestycje na drogach gminnych to odpowiedź na postulaty mieszkańców, które są zgłaszane podczas zebrań wiejskich. Przed nami jest jeszcze do zrealizowania kilka odcinków, które wyremontujemy w najbliższych latach. Dziękuję z tego miejsca wszystkim mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ podczas remontów zawsze pojawiają się utrudnienia, ale staramy się tak projektować inwestycje, aby uciążliwość ich realizacji była jak najmniejsza – mówi wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski.

Modernizację wspomnianych dróg wykonała firma: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy, która została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. Remont dróg na terenie gminy Dębno.

Kolejne odcinki dróg zmodernizowane
Kolejne odcinki dróg zmodernizowane
Kolejne odcinki dróg zmodernizowane

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12