INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno w trakcie realizacji » Modernizacja drogi w Niedźwiedzy z dotacją

Modernizacja drogi w Niedźwiedzy z dotacją

15.06.2018
Modernizacja drogi w Niedźwiedzy z dotacją

Blisko 250 tysięcy złotych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej pozyskała gmina Dębno na remont drogi gminnej Niedźwiedza do Grabiny.

 Modernizacji zostanie poddany ponad półkilometrowy odcinek. Wartość zadania przekracza 300 tysięcy złotych. 

 - W ostatnim czasie nie ma tygodnia, kiedy do Urzędu Gminy nie spływa informacja o kolejnych dotacjach - zauważa wójt gminy Dębno Wiesław Kozłowski. - Dzięki pozyskanym środkom finansowym następny odcinek drogi w naszej gminie będzie wyremontowany, przebudowany i bezpieczniejszy.

W ramach planowanej modernizacji zaplanowano m.in. odmulenie rowów odwadniających wraz z ich korytowaniem oraz profilowaniem, położenie nawierzchni z betonu asfaltowego (wzmocnienie podbudowy geosiatką zbrojeniu warstwy bitumicznej, skropienie nawierzchni asfaltem, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych). W ramach inwestycji zaplanowano także ścinanie i uzupełnianie poboczy.

 

Modernizacja drogi w Niedźwiedzy z dotacją
Modernizacja drogi w Niedźwiedzy z dotacją

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12