INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Termomodernizacja remizy OSP i remont parkingu w Porąbce Uszewskiej

Termomodernizacja remizy OSP i remont parkingu w Porąbce Uszewskiej

11.12.2017
Termomodernizacja remizy OSP i remont parkingu w Porąbce Uszewskiej

Zakończyły się prace związane z modernizacją budynku i terenu przy remizie OSP w Porąbce Uszewskiej. Gmina Dębno pozyskała środki w wysokości ponad 24 tysięcy złotych na termomodernizację, w ramach programu Małopolskie Remizy. Inwestycja objęła docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz stropów i ościeży, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 140 tys. złotych.

Oprócz prac w budynku, przy remizie OSP został również wyremontowany parking. Wykonano między innymi nową nawierzchnię mineralno-bitumiczną, a także zamontowano betonowe krawężniki. Koszt realizacji tego zadania wyniósł prawie 23 tysiące złotych, z czego 8 tysięcy zł zostało przyznane ze środków Województwa Małopolskiego, w ramach wyróżnienia Porąbki Uszewskiej w konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”.

Termomodernizacja remizy OSP i remont parkingu w Porąbce Uszewskiej
Termomodernizacja remizy OSP i remont parkingu w Porąbce Uszewskiej
Termomodernizacja remizy OSP i remont parkingu w Porąbce Uszewskiej

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12