INWESTYCJE

Drukuj drukuj

Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane

Strona główna » Inwestycje w Gminie Dębno zrealizowane » Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze

Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze

16.11.2016
Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze

Zakończono prace remontowe budynku dawnego Urzędu Pocztowego w Łysej Górze. Zostały one niemal w całości wykonane przez więźniów, działających w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Zakładem Karnym w Tarnowie.

Poczta w Łysej Górze zakończyła swoją działalność w 2011 roku, z powodu reorganizacji pracy Urzędów Pocztowych działających na terenie Gminy Dębno. W późniejszych latach, w budynku prowadziło swoją działalność między innymi Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”. Złe warunki techniczne zmusiły jednak organizację do wyprowadzki.

Zakres przeprowadzonych w tym roku prac objął podpięcie odpływu kanalizacji do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, demontaż podłóg, wymianę drzwi i ościeżnic wewnętrznych, skucie tynków zniszczonych przez wilgoć, wykonanie nowych wylewek, uzupełnienie ubytków, malowanie i wykonanie wentylacji. Potrzebne materiały budowlane zostały zakupione przez Gminę Dębno.

Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze
Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze
Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze
Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze
Więźniowie wyremontowali dawną pocztę w Łysej Górze

Wróć do inwestycji

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12