URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Stanowiska ds. kadr i płac

Strona główna » Deklaracja dostepności » Stanowiska ds. kadr i płac

Stanowiska ds. kadr i płac realizują zadania z zakresu:

 • prowadzenia spraw kadrowych, płacowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych, w tym oświaty
 • obsługi księgowo-finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • prowadzenia spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników
  Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt                    e-mail
  Magdalena Bator
  inspektor ds. kadr pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Oświatowych
  109 14 631 85 80 magdalena.bator@gminadebno.pl
  Magdalena Nalepka inspektor ds. płac Jednostek Oświatowych 114 14 631 85 70
  magdalena.nalepka@gminadebno.pl
  Elżbieta Gurgul inspektor ds. płac pracowników samorządowych Urzędu Gminy, obsługa PKZP oraz ZFŚS 114 14 631 85 70
  elzbieta.gurgul@gminadebno.pl

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12