SPORT

Drukuj drukuj

Aktualności sportowe


„Moje boisko – Orlik 2012” otwarty dla wszystkich od 16 kwietnia do co najmniej 25 kwietnia 2021; aktualizacja 23 kwietnia

16.04.2021
„Moje boisko – Orlik 2012” otwarty dla wszystkich od 16 kwietnia do co najmniej 25 kwietnia 2021; aktualizacja 23 kwietnia

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia  2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 16 kwietnia do co najmniej  25 kwietnia 2021 r., obiekt sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” w Dębnie jest czynny dla wszystkich. Ponadto zgodnie z  w/w rozporządzeniem w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do dezynfekcji rąk przed i po korzystaniu z obiektu. Między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie oraz sprzęt sportowy i urządzenia sportowe należy dezynfekować.

Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sport

15.04.2021
Ogłoszenie wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe na realizację projektów z zakresu rozwoju sport

Wyłonieni zostali wykonawcy zadania własnego Gminy Dębno z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 15 kwietnia  2021 r., dotacje przyznano 7 organizacjom pozarządowym.

Moje boisko – Orlik 2012 zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia - aktualizacja z dn. 8 kwietnia br.

29.03.2021
Moje boisko – Orlik 2012 zamknięte od 27 marca do 9 kwietnia - aktualizacja z dn. 8 kwietnia br.

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii „Moje boisko – Orlik 2012” a w tym realizacja projektu Lokalny Animator Sportu zostaje zawieszona bezwarunkowo od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.

19.03.2021
Moje boisko – Orlik 2012 tylko dla profesjonalistów od 20.03.2021 r.

W związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia zmianami w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku w ramach sportu amatorskiego nie można korzystać z boiska „Moje boisko – Orlik 2012” na którym realizowany jest projekt Lokalny Animator Sportu.

„Moje boisko – Orlik 2012” otwarty dla wszystkich w okresie 12 luty - 28 luty 2021

12.02.2021
„Moje boisko – Orlik 2012” otwarty dla wszystkich w okresie 12 luty - 28 luty 2021

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 267) od 12 lutego do 28 lutego 2021 r., obiekt sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” w Dębnie jest czynny dla wszystkich. Ponadto zgodnie z regulaminem obiektu Animator sportu na orliku z uwagi na warunki pogodowe może podjąć decyzję o zamknięciu obiektu w przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne korzystanie z obiektu.

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

„Moje boisko – Orlik 2012” tylko dla profesjonalistów

2.02.2021
„Moje boisko – Orlik 2012” tylko dla profesjonalistów

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 ze zm.) do 14 lutego 2021 r., poza poszczególnymi wyjątkami, obiekt sportowy „Moje boisko – Orlik 2012” w Dębnie jest nieczynny.  

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno

26.01.2021
Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są kluby sportowe realizujące zadanie na terenie Gminy Dębno.

Szczegółowe informacje poniżej:

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dębno

"Moje boisko - Orlik 2012" w Dębnie zamknięte do 31.01.2021r.

18.01.2021
"Moje boisko - Orlik 2012" w Dębnie zamknięte do 31.01.2021r.

Szanowni Państwo, zgodnie z § 10 ust.15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316 ze zm.) do 31 stycznia 2021r. decyzją Wójta Gminy Dębno obiekt „Moje boisko – Orlik 2012” w Dębnie będzie zamknięty.

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

„Moje boisko - Orlik 2012” w Dębnie zamknięcie w okresie od 28.12.2020r. do 17.01.2021r.

23.12.2020
„Moje boisko - Orlik 2012” w Dębnie zamknięcie w okresie od 28.12.2020r. do 17.01.2021r.

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316) od dnia 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021r. decyzją Wójta Gminy Dębno obiekt „Moje boisko – Orlik 2012” w Dębnie będzie zamknięty.

Kontakt telefoniczny do urzędu w sprawie funkcjonowania orlika: 14 631 85 54

Zwycięzcy I Siatkarskiego Turnieju „Siatkarskie Lato na Orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno wyłonieni

20.08.2020
Zwycięzcy I Siatkarskiego Turnieju „Siatkarskie Lato na Orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno wyłonieni

W niedzielę 09.08.2020 r. rozegrany został I Siatkarski Turniej „Siatkarskie Lato na Orliku” o Puchar Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego, w którym wzięły udział 4 amatorskie drużyny składające się głównie z mieszkańców naszej Gminy.  Lokalni Animatorzy Sportu pracujący na kompleksie „Moje boisko Orlik 2012” w Dębnie przeprowadzili rozgrywki siatkarskie w ramach promocji aktywności fizycznej realizując założenia projektu „Lokalny Animator Sportu”, którego operatorem w tym roku jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym”.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 25

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12