KULTURA

Drukuj drukuj

Wydarzenia kulturalne


Popiełuszko

4.12.2019
Popiełuszko

 W dniach 22 i 23 listopada Teatr "JASNE ŚWIATŁO" zaprezentował w Publicznej Szkole Podstawowej w Sufczynie spektakl teatralny pt. Popiełuszko.

Kanwę przedstawienia tworzyły oryginalne zapiski ks. Jerzego Popiełuszki. Twórcy scenariusza sięgnęli do dokumentów, notatek i listów, skorzystali z mów procesowych oprawców ks. Jerzego. Zobaczyliśmy ks. Jerzego jako pogodnego, empatycznego, oddanego  ludziom człowieka w codziennym życiu od narodzin, poprzez naukę w warszawskim seminarium, przymusową służbę wojskową, posługę kapłańską w Hucie Warszawa aż po nieludzkie prześladowania ze strony komunistycznych władz.

Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła aktorów.

Popiełuszko
Popiełuszko
Popiełuszko
Popiełuszko
Popiełuszko
Popiełuszko
Popiełuszko

Wróć do wydarzeń kulturalnych

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12