Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Uroczyste Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
14 mar 2023
Uroczyste Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Wczorajszego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego dokonali Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego - marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron i członek Zarządu Marta Malec-Lech. W spotkaniu uczestniczyli także radni województwa Anna Mikosz i Wojciech Skruch, Zastępca Wójta Jacek Szklarz, Przewodniczący Gminy Dębno Piotr Matura, Radny Gminy Dębno Józef Ciuruś, Sołtys Sołectwa Wola Debińska Kazimierz Roczniak oraz Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno Grzegorz Popera.

Obiekt został poświęcony przez księdza Pawła Bobrowskiego Proboszcza Parafii św. Małgorzaty w Dębnie.

Obecni goście podkreślali fakt, że taka inwestycja jest ważna dla Zarządu Województwa. Powstawanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to nasz realny wpływ na ochronę środowiska. Dzięki temu gmina zwiększy ilość odpadów, które będą poddane recyklingowi i będą stanowić surowiec do wykorzystania, ale też nie będziemy znajdować starych mebli, opon czy plastików w lasach czy na terenach zielonych. Poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz ze skwerem, tematycznymi tablicami informacyjnymi, ławkami do wypoczynku i stojakiem na rowery mieszkańcy gminy Dębno, a szczególnie dzieci będą uświadamiane w kwestii ochrony środowiska.

Zakres robót wykonanych:

 • Wykonanie placu komunikacji wewnętrznej,
 • Wykonanie rampy rozładowczej PSZOK,
 • Wyposażenie PSZOK w kontenery ,
 • Budowa wiaty magazynowej, kontenera administracyjnego, kontenerów magazynowych i warsztatu,
 • montaż dwóch garażów ,
 • Montaż najazdowej wagi samochodowej,
 • Wykonanie przyłączy,
 • Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu inwestycji,
 • Wykonanie ścieżki edukacyjnej o pow. 200m2,
 • Wykonanie żelbetowego boksu przeznaczonego na gromadzenie odpadów zielonych,
 • Wykonanie boksu przeznaczonego do mycia pojemników.

Całkowity koszt inwestycji to niemal 2,5 mln zł z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to prawie 1,7 mln zł.

Do pobrania:

how_to_vote
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
download
Załatw sprawę