Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Stypendium Wójta Gminy Dębno
01 czer 2022
Stypendium Wójta Gminy Dębno

Informujemy, że do dnia 30 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dębno.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce -średnia ocen 5,75, szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne i szczególne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom za okres
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z wyłączeniem uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa Uchwała Nr V/280/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach" Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży", zmieniona Uchwałą Nr IV/403/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 29 maja 2018r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny.

Do wniosku, należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę.

Wypełniony, podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno w terminie do dnia 30 czerwca br.

Do pobrania:

how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie