Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Kolejne terminy zebrań wiejskich – dot. Maszkienic i Woli Dębińskiej
17 maj 2024
Kolejne terminy zebrań wiejskich – dot. Maszkienic i Woli Dębińskiej

Jeszcze pod koniec maja br. odbędą się zebrania w kolejnych dwóch sołectwach, a będą to Maszkienice i Wola Dębińska. Przypominamy, że zebrania zwoływane są z tego względu, że kadencja obecnych Sołtysów i członków Rad Sołeckich przypadająca na lata 2019 - 2024 dobiega końca.

Przypominamy również, iż zarówno Sołtysi jak i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich zgłasza się bezpośrednio na zebraniach.

Zebrania w ww. sołectwach odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Sołectwo

Termin zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Wola Dębińska

24.05.2024 r.

piątek

18:00

Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Wola Dębińska - wejście od strony boisk

2.

Maszkienice

28.05.2024 r.

wtorek

18:00

Sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Maszkienice

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych osób.

2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.

3. Przedstawienie porządku zebrania, wnoszenie uwag, zmian do porządku.

4. Przyjęcie ostatecznego porządku zebrania.

5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres sprawowania funkcji.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Dokonanie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej:

I) odczytanie zebranym określonych w rozdziale 3 pkt III statutu sołectwa zasad i trybu wyborów organów sołectwa,

II) wybór (w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie 3 osób,

III) wybory Sołtysa:

a) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatur na sołtysa,

b) przeprowadzenie głosowania tajnego,

c) przeliczenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

d) ogłoszenie wyników wyborów,

e) podjęcie uchwały.

IV) wybory Rady Sołeckiej:

a) określenie liczby członków Rady Sołeckiej - podjęcie uchwały,

b) przyjęcie przez komisję skrutacyjną zgłoszeń kandydatur na członków Rady,

c) przeprowadzenie głosowania tajnego,

d) przeliczenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,

e) podjęcie uchwały.

8. Informacje, zapytania i wolne wnioski.

9. Zamkniecie Zebrania.

Terminy kolejnych zebrań wiejskich na stronie gminy będą publikowane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zapraszamy mieszkańców z danych sołectw do wzięcia udziału w zebraniach organizowanych w poszczególnych miejscowościach.

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny