Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Informacja o rekrutacji do placówek oświatowych
31 sty 2023
Informacja o rekrutacji do placówek oświatowych

Informacja o rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych.

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej Gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr VII/350/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niebędących do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 określa Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Dębno z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie od 6 lutego 2023r. do 12 lutego 2023r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr II/258/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno, określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 określa Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Dębno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w placówce publicznego przedszkola i publicznej szkoły.

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich - tel. 14 6658136

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dębnie - tel. 14 6658769

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku - tel. 14 6657183

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej - tel. 14 6656125

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łysej Górze - tel. 14 6657315

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Maszkienicach - tel. 14 6638564

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Dudka w Niedźwiedzy - tel. 14 6656248

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej - tel. 14 6656730

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sufczynie - tel. 14 6658072

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli Dębińskiej - tel. 14 6658218

- Publiczne Przedszkole w Łoniowej - tel. 14 6656321

- Publiczne Przedszkole w Porąbce Uszewskiej im. Julian Tuwima - tel. 14 6656760

- Publiczne Przedszkole w Woli Dębińskiej im. Jana Pawła II - tel. 14 6658683

how_to_vote
Wybory Samorządowe 2024
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie