Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

Informacja dot. wniosków o dodatek osłonowy
11 sty 2022
Informacja dot. wniosków o dodatek osłonowy

Wojt Gminy Dębno informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r. Wniosek można złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

  • jednoosobowym - 2100 zł
  • wieloosobowym - 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

W okresie od 4.01.2022 r. do 31.07.2022 r. przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę dochody za rok 2020 r. natomiast w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r dochody za rok 2021.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania na paliwo stałe (m.in. węgiel, drewno) jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku zostanie wypłacona do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Prosimy: wpisz we wniosku adres poczty elektronicznej -na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Link do wniosku: https://files.loginn.pl/files/debno/33193_07012022204749_wzor_wniosku_dodruku.pdf

Informacja dot. wniosków o dodatek osłonowy
download
Załatw sprawę
volunteer_activism
POMOC UKRAINIE
auto_delete
Odbiór odpadów
departure_board
Transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
add_moderator
Tarcza antykryzysowa
change_circle
Odnawialne źródła energii
people
Rada Gminy Dębno
brightness_5
Program czyste powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
point_of_sale
PRZETARGI - PLATFORMA ZAKUPOWA