Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Aktualności ogólne

I Sesja Rady Gminy Dębno
01 lut 2023
I Sesja Rady Gminy Dębno

Dnia 31 stycznia w budynku Urzędu Gminy Dębno odbyła się pierwsza Sesja Rady Gminy Dębno w 2023 roku.

Radni podjęli uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotów wydatków w tym zakresie; udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych; zmiany uchwały Rady Gminy Dębno VI/340/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Dębno; regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno; ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, szkół podstawowych albo szkół ponadpodstawowych; zmiany uchwały budżetowej Gminy Dębno na 2023 rok; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2037. Dodatkowo przyjęto uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Sesję zakończyły zapytania i wolne wnioski.

I Sesja Rady Gminy Dębno I Sesja Rady Gminy Dębno I Sesja Rady Gminy Dębno I Sesja Rady Gminy Dębno
download
Załatw sprawę
subtitles
Kalendarz wydarzeń
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
departure_board
transport publiczny
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie