TURYSTYKA

Drukuj drukuj

Izba Pamięci Wsi w Łoniowej

Strona główna » Izba Pamięci w Łysej Górze » Izba Pamięci Wsi w Łoniowej

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łoniowej działa już od 1906 roku. Niedawno obchodziła 110-lecie swojej działalności. To właśnie w budynku remizy OSP  w 2000 r.  powstała Izba Pamięci Wsi – niewielkie muzeum poświęcone historii nie tylko miejscowości, ale i regionu. Nowa, doposażona w witryny muzealne sala została oddana do użytku 11 marca 2015 roku.  

Inicjatorką pomysłu powstania, założycielką i opiekunką Izby jest członkini, a także skarbnik i kronikarz OSP, pani Maria Marecik. W uroczystym otwarciu muzeum brali udział przedstawiciele samorządu – Wójt Gminy Dębno, Przewodniczący Rady Gminy, Dyrektor Oddziału Wykonawczego Związku Wojewódzkiego OSP i Radny Województwa Małopolskiego – oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Choć muzealne witryny Izby Pamięci zajmują jedynie wydzieloną część świetlicy budynku straży, prezentowane w nich zbiory są wyjątkowo bogate.  Wystawy są podzielone na dwie części: „wiejską” i „strażacką”. W pierwszej z nich znajdują się między innymi oryginalne dokumenty dotyczące organizacji życia we wsi, sięgające aż do XVIII wieku. Najstarszym z eksponatów jest „Księga zapisów testamentowych” z lat 1792-1811. Znaleźć tam również można „Mapę geodezyjną wsi Łoniowy” z 1893 – która ukazuje zmienne losy regionu na przestrzeni lat – fragmenty zwolnienia z wojska austriackiego z 1848 roku, Biblię z 1869 i modlitewnik z 1958 roku, stary plan budowy domu czy prośbę o zwolnienie uczniów od nauki z 1928 r. Zainteresowani praktyczną stroną wiejskiego życia codziennego w tych czasach, zobaczyć mogą w muzeum autentyczne przedmioty użytkowane przez mieszkańców w gospodarstwach rolnych i domowych, a także ubiory, instrumenty muzyczne czy nawet broń z I wojny światowej.

W „strażackiej” części muzeum odnaleźć można zarówno dokumenty, księgi czy dyplomy strażackie (w tym dyplom wydany we Lwowie w 1911), ale zabytkowe nakrycia głowy czy nawet oryginalny, używany w dawnych wiekach sprzęt gaśniczy. Leżą tam między innymi drewniane pompy strażackie – ręczna i konna – hełmy, z których jeden należał do pierwszego komendanta łoniowskiej straży Stanisława Jasińskiego, czy zachowane fotografie prezentujące dawny wygląd drużyny OSP. Część wyposażenia i oprawa multimedialna znajdujących się w Izbie wystaw zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wiele z eksponatów pochodzi natomiast ze zbiorów samych mieszkańców.

W Izbie Pamięci Wsi odbywają się warsztaty edukacyjne pod hasłem „Zobaczyć, wysłuchać by ocalić od zapomnienia”, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W celu wzięcia udziału w warsztatach należy wcześniej skontaktować się z opiekunem Izby (dane dostępne na tablicy informacyjnej „Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń” umieszczonej na budynku remizy).

Uczestnicy mogą się zapoznać z historią Łoniowej i jednostki OSP, zwiedzić wystawę historycznych dokumentów i przedmiotów codziennego użytku. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu społecznemu mieszkańców Łoniowej, obecne i przyszłe pokolenia będą mogły bezpośrednio obcować z historią regionu.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12