TURYSTYKA

Drukuj drukuj

Izba Pamięci w Łysej Górze

Historia Łysej Góry ściśle związana jest z działalnością Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych „Kamionka”, która powstała w tej miejscowości w latach 40. Spółdzielnię założył lokalny działacz, nauczyciel i poseł na Sejm Franciszek Mleczko, kierując się troską o zapewnienie mieszkańcom wsi i okolicznych miejscowości potrzebnych miejsc pracy. Budowa tak dużego zakładu pracy w tym miejscu było ryzykownym przedsięwzięciem, które jednak w pełni się opłaciło.

Kierownictwo wytwórni objął sprowadzony przez Franciszka Mleczkę znany artysta-ceramik, Bolesław Książek. Wkrótce obok zakładu powstało technikum ceramiczne, dzięki któremu wieś mogła szkolić własnych pracowników. Projekt odniósł wielki sukces, a okolica rozkwitała. Wyroby ceramiczne z Łysej Góry zaczęły trafiać nie tylko na rynek krajowy, ale były eksportowane do krajów całego świata. Miejscowość stała się ośrodkiem rzemieślniczym i artystycznym.

W latach 50. we wsi działało już między innymi Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół Pieśni i Tańca „Kamionka” czy Kółko Rolnicze. W tym okresie Franciszek Mleczko założył wraz ze Stanisławem Machetą Towarzystwo Kulturalne „Krakus”, które miało zintegrować działania różnych – działających na terenie miejscowości – organizacji, zajmujących się działalnością kulturalno-oświatową.

Po zmianach ustrojowych i sprywatyzowaniu zakładu, Spółdzielnia „Kamionka” zaczęła podupadać. Początkowo istniała nadzieja, że miejsce przetrwa jako zakład produkcji ściśle użytkowej, jednak już po kilku latach doszło do jego zamknięcia. Wraz z upadkiem „Kamionki”, przemysł ceramiczny w Łysej Górze stopniowo zaczął odchodzić w zapomnienie.

W 2005 roku z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Łysej Góry Pana Romana Sachy zostało założone na nowo Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej „Krakus”. Jego celem jest kultywowanie osiągnięć mieszkańców Łysej Góry i regionu: otoczenie opieką zabytków, organizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne, udział w przedsięwzięciach i sprawach bieżących wsi. W tym okresie zrodził się także pomysł stworzenia Izby Pamięci, która pomogłaby zachować i ocalić od zapomnienia bogaty dorobek artystyczny i historyczny miejscowości oraz działania aktywnych społecznie osób m.in. dr Franciszka Mleczko (wybitny działacz, poseł na Sejm PRL). Pomysł ten udało się zrealizować dopiero w 2016 roku, dzięki przychylności pana Wójta oraz dotacji ze środków Gminy Dębno w ramach projektu „Zaczarowana Łysa Góra”.

Obecnie w Izbie Pamięci mieści się stała wystawa pod nazwą „Skarby Łysej Góry”. Inicjatorką powstania ekspozycji jest obecna prezes Stowarzyszenia „Krakus”, Janina Nosek. Celem wystawy jest przede wszystkim ocalenie od zapomnienia dorobku, który w ciągu lat stworzyli artyści i pracownicy skupieni wokół działalności spółdzielni „Kamionka”. Ekspozycja zawiera nie tylko wyroby ceramiczne, szklane i tkackie, ale także zdjęcia, dokumenty, nagrania – wszystko to, co związane jest z historią spółdzielni i ludźmi, którzy tam tworzyli. Wiele z widocznych na wystawie przedmiotów zostało udostępnionych dzięki uprzejmości samych mieszkańców Łysej Góry, którzy chcą przyczynić się do kultywowania pamięci o tym – tak istotnym kiedyś dla rozwoju naszego regionu – miejscu. Na apel Stowarzyszenia odpowiedzieli między innymi absolwenci dawnego technikum ceramicznego, a także lokalni artyści i ich rodziny. Kuratorami wystawy zostali absolwenci krakowskiej ASP – pochodząca z Łysej Góry Natalia Kopytko oraz Marcin Sipiora.

Wernisaż wystawy odbył się 26 listopada 2016 roku. Na otwarciu pojawiło się nie tylko wielu mieszkańców wsi, ale również goście z Tarnowa, Krakowa i innych miast. Swoją obecnością zaszczycił uroczystość między innymi Jerzy Sacha – pochodzący z Łysej Góry artysta i działacz, którego dzieła również można podziwiać na ekspozycji. Obecnie wystawę można obejrzeć po uprzednim kontakcie telefonicznym (Janina Nosek tel.: 793 830 173, Henryk Czech tel.: 796 221 790, tel. stacjonarny: 14 66 57 463, 14 66 57 323).

Członkowie „Krakusa” zamierzają w dalszym ciągu rozwijać ideę zachowania i pokazania bogatego dorobku mieszkańców Łysej Góry. Wynajmowany obecnie lokal nie pozwala na zaprezentowanie wszystkich zebranych do tej pory eksponatów. Dlatego wystawa będzie się stopniowo zmieniać, a z pewnością również poszerzać. Planowane jest dołączenie do zbiorów między innymi historii miejscowej jednostki OSP czy informacji o Klubie Honorowych Dawców Krwi. Bez wątpienia sukces tego przedsięwzięcia będzie zależał w dużym stopniu od samych mieszkańców, ale jak mówi prezes Janina Nosek – w społeczności łysogórskiej drzemie dużo możliwości.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12