Facebook Instagram HALA GOPS DCK ZUK BIP
Wersja kontrastowa A + A - A
English bip

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Dębno

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu

Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

I piętro, pokój nr 102

Telefon 146318563

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Agata Batko

Opis sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Dębno pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu.

Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury

2) Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 

Miejsce składania pism

1) Dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębno – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

2)Referat Ewidencji Spraw Społecznych i Sportu, pok. 102, I piętro.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Wydanie zaświadczenia dotyczącego działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia  31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Dębno.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 17,00 zł. za wydanie zaświadczenia.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowyUrzędu Gminy Dębno, w kasie Banku Spółdzielczego – bez dodatkowych opłat:

BS Brzesko o/Dębno nr 51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

w tytule podając: „Opłata skarbowa – Ewidencja Działalności Gospodarczej”

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna

1) Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Brak

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej

how_to_vote
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9.06.2024 r.
download
Załatw sprawę
auto_delete
Odpady komunalne PSZOK
edit_calendar
kalendarz wydarzeń
sports_handball
Hala Widowiskowo-Sportowa w Dębnie
group
Rada Gminy Dębno
reduce_capacity
Konsultacje społeczne
loop
Odnawialne źródła energii
local_grocery_store
Przetargi - platforma zakupowa
light_mode
Program Czyste Powietrze
explore
System Informacji Przestrzennej
health_and_safety
Tarcza Antykryzysowa
volunteer_activism
Pomoc Ukrainie
departure_board
transport publiczny