Ostatnie wydarzenia

Małopolskie Remizy 2020 - dotacja dla Gminy Dębno

15.07.2020
Małopolskie Remizy 2020 - dotacja dla Gminy Dębno

Gmina Dębno po raz kolejny  pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2020”. Tym razem, dzięki środkom otrzymanym z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania „ Podwyższenie gotowości bojowej OSP w Dołach poprzez wykonanie prac adaptacyjnych w części techniczno-bojowej budynku” prace remontowo-budowlane prowadzone będą w remizie  OSP w Dołach. Na ten cel Gmina Dębno otrzymała promesę w kwocie  29 940,00 złotych.

II tura wyborów Prezydenta RP – wyniki na terenie gminy Dębno

13.07.2020
II tura wyborów Prezydenta RP – wyniki na terenie gminy Dębno

Wczoraj, 12 lipca 2020 r., w całym kraju oraz poza jego granicami przeprowadzona została  II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Gminy Dębno zlokalizowanych było 12 obwodów. W sumie zagłosowało 7629 osoby, co dało frekwencję na poziomie 69,16%.

Najwięcej głosów oddano na obecnego Prezydenta, Pana Andrzeja Dudę, który otrzymał  5530 głosy (72,49%) a Pan Rafał Trzaskowski otrzymał  2099 głosów (27,51%).

Uroczyste przekazanie promes w Gminie Dębno

13.07.2020
Uroczyste przekazanie promes w Gminie Dębno

W piątek 10 lipca w Urzędzie Gminy Dębno miało miejsce uroczyste przekazanie promes z Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach Tarczy Antykryzysowej #TARCZADLASAMORZĄDOWCÓW. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Promesy wręczyli Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko oraz Poseł na Sejm Stanisław Bukowiec. Wśród zaproszonych gości był również Prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sławomir Pater.

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno

9.07.2020
Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Dębno

Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 562 066,41 złotych, wykonywane są prace instalacji fotowoltaicznych przez firmę ”HYMON ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na budynkach użyteczności publicznej, takich jak Urząd Gminy Dębno, Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Dębińskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Porąbce Uszewskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Sufczynie.

II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej już w najbliższą niedzielę

9.07.2020
II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej już w najbliższą niedzielę

Przypominamy, iż w najbliższą niedzielę tj. 12 lipca 2020 r. odbędzie się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy posiadają czynne prawo wyborcze do oddania głosu na 1 spośród 2 kandydatów.

Każdy mieszkaniec, który przyjdzie do lokalu zagłosować musi mieć ze sobą dowód tożsamości oraz posiadać maseczkę, a przed wejściem do pomieszczenia zdezynfekować ręce. Pamiętajmy o tym, że udając się do urn lub też głosując korespondencyjnie wypełniamy swój obywatelski obowiązek.

Trwają prace restauracyjne przy kaplicy Jastrzębskich

8.07.2020
Trwają prace restauracyjne przy kaplicy Jastrzębskich

Początkiem czerwca br. rozpoczęły się prace remontowo konserwatorskie zabytkowej kaplicy Jastrzębskich na cmentarzu parafialnym w Dębnie. Zadanie wykonywane jest dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Ochrona Zabytków Małopolski 2020. Na prace renowacyjne Gmina Dębno pozyskała 40 tysięcy złotych dotacji.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć obrazujących postęp prac przy remoncie kaplicy Jastrzębskich.

 

Dofinansowanie na renowację kapliczki

7.07.2020
Dofinansowanie na renowację kapliczki

Jak co roku, samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek, wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej, przyznając dotacje w konkursie pod nazwą "Kapliczki Małopolski”.

Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

30.06.2020
Kolejny rok z rzędu Wójt jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Dzisiaj, 30 czerwca br., odbyła się bardzo ważna sesja, tj. sesja absolutoryjna podczas której Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski przedstawił Raport o Stanie Gminy Dębno za rok 2019. Po wysłuchaniu Pana Wójta odbyło się głosowanie, w którym wszyscy Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Wybory Prezydenta RP – wyniki na terenie gminy Dębno

29.06.2020
Wybory Prezydenta RP – wyniki na terenie gminy Dębno

Wczoraj, 28 czerwca 2020 r., w całym kraju oraz poza jego granicami przeprowadzone zostały wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie Gminy Dębno zlokalizowanych było 12 obwodów. W sumie zagłosowało 7453 osoby, co dało frekwencję na poziomie 65,55%.

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje

26.06.2020
Żegnaj szkoło, witajcie wakacje

Dziś dobiega końca rok szkolny 2019/2020, który był wyjątkowy przez sytuację, w której wszyscy się znaleźliśmy z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Koronawirus wymógł na nas dostosowanie się i przeorganizowanie wielu codziennych czynności i obowiązków. Uczniowie w całym kraju od 25 marca mieli obowiązek zdalnej nauki. Zajęcia z sal klasowych, w trosce o bezpieczeństwo, przeniesione zostały przed ekrany komputerów.

Drukuj drukuj

Z historii gminy

Strona główna » Z historii gminy » Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

20.02.2020
Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się  Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim „Math Challenges”. To już druga edycja tego konkursu. W grudniu 2019 r. uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych gminy Dębno przystąpili do etapu szkolnego, a dzisiaj najlepsi spotkali się na etapie gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze. W konkursie wzięło udział 14 najlepszych uczniów z Gminy Dębno. Uczniowie musieli rozwiązać  zadania matematyczne otwarte i zamknięte, których treść była w języku angielskim.

Celem konkursu było rozwijanie  umiejętności matematycznych i doskonalenie umiejętności językowych wśród uczniów. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się spostrzegawczością i umiejętnością logicznego myślenia i dobrej znajomości języka angielskiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce zdobyli:  Mikołaj Suchan kl. VIII i Katarzyna Ogiela kl. VIII  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej,

II miejsce zdobyli: Szymon Kot kl. VII i Sebastian Ostręga kl. VIII z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze,

III miejsce zdobył: Michał Bojdo kl. VIII z Publicznej Szkoły podstawowej w Jaworsku.

Wszyscy uczestnicy dostali upominki ufundowane przez Gminę Dębno oraz dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Dębno – Wiesław Kozłowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Artur Potępa oraz Wicedyrektor – Lidia Latocha-Mizera. Trzy pierwsze miejsca zostały dodatkowo nagrodzone.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Strona w przygotowaniu

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12