Ostatnie wydarzenia

Kolejna promesa dla Gminy Dębno

19.06.2019
Kolejna promesa dla Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski odebrał wczoraj, 18 czerwca 2019 r., z rąk wicemarszałka Tomasza Urynowicz promesę na realizację zadania: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego” w miejscowości Porąbka Uszewska. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu Gminie Dębno w ramach projektu koordynowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Przybywa E-Seniorów w Gminie Dębno

19.06.2019
Przybywa E-Seniorów w Gminie Dębno

Kolejna grupa seniorów ukończyła kursy przeprowadzane w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Program ten cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszej gminy, którzy chętnie i licznie korzystają z zajęć organizowanych przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Gmina Dębno po raz kolejny doceniona

12.06.2019
Gmina Dębno po raz kolejny doceniona

W poniedziałek, 10 czerwca w Zakopanem, odbyła się Gala Finałowa Konkursu #ekoLIDERZY, który od kilku lat organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce.  

Kolejny sprzęt dla jednostek OSP

10.06.2019
Kolejny sprzęt dla jednostek OSP

Jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do skutecznej i sprawnej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych jest sprzęt, którym strażacy posługują się podczas akcji do których wyjeżdżają. Nawet najlepszy strażak staje się bezsilny, gdy zawodzi sprzęt. Urząd Gminy Dębno ciągle stara się o pozyskiwanie kolejnych środków finansowych, które może przeznaczyć na doposażenie jednostek OSP działających na terenie gminy.

Weekendowy Dzień Dziecka w Gminie Dębno

7.06.2019
Weekendowy Dzień Dziecka w Gminie Dębno

W ubiegły weekend przypadał 1 czerwca, który obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji w gminie Dębno zostały zaplanowane różne imprezy przygotowane z myślą o najmłodszych tak, aby razem mogli świętować swoje radosne święto.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jastew

3.06.2019
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jastew

W piątek, 31 maja 2019 r. Wójt Gminy Dębno, z rąk Wojewody Małopolskiego, Pana Piotra Ćwika oraz Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki otrzymał kolejną w tym roku promesę. Tym razem z dofinansowania skorzystają strażacy z jednostki OSP w Jastwi.

Kolejna grupa seniorów z certyfikatami

3.06.2019
Kolejna grupa seniorów z certyfikatami

W czwartek, 30 maja, kolejna grupa seniorów z terenu gminy Dębno ukończyła zajęcia przeprowadzane w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W naszej gminie projekt ten cieszy się ogromną popularnością, grupy które zakończyły szkolenie liczyły sobie ponad 40 osób.

Nowa inwestycja, kolejna dotacja

23.05.2019
Nowa inwestycja, kolejna dotacja

W naszej gminie zostaną wyremontowane kolejne odcinki dróg. Tym razem prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone na drogach dojazdowych do pól w Woli Dębińskiej Koło Wróbla oraz w Jaworsku Wilkówka Grabno. Zarówno na jedną jak i na drugą drogę, Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie w wysokości 121 tys. złotych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

IX sesja Rady Gminy Dębno

17.05.2019
IX sesja Rady Gminy Dębno

W czwartek, 16 maja, odbyła się IX sesja Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023, podczas której podjęto uchwały w sprawach m.in.:

- przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębno na lata 2019 – 2032,

- podczas sesji przyjęto również zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębno.

Gminny Dzień Strażaka

16.05.2019
Gminny Dzień Strażaka

„…Gotowi by zwyciężać – urodzeni by walczyć

W płomieniach życia – idą tam, skąd inni uciekają

Bo strażakiem się jest, a nie bywa…”

 

W sobotę, 11 maja w Niedźwiedzy, świętowano Gminny Dzień Strażaka, który połączony został z obchodami 70 rocznicy powstania niedźwiedzkiej OSP.

Drukuj drukuj

Z historii gminy

Strona główna » Z historii gminy » Gminny Dzień Strażaka

Gminny Dzień Strażaka

16.05.2019
Gminny Dzień Strażaka

„…Gotowi by zwyciężać – urodzeni by walczyć

W płomieniach życia – idą tam, skąd inni uciekają

Bo strażakiem się jest, a nie bywa…”

 

W sobotę, 11 maja w Niedźwiedzy, świętowano Gminny Dzień Strażaka, który połączony został z obchodami 70 rocznicy powstania niedźwiedzkiej OSP.

W to słoneczne sobotnie popołudnie w  Niedźwiedzy, obok budynku remizy zgromadziły się wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dębno oraz jednostki z sąsiednich gmin. We wspólnym pochodzie strażacy w asyście orkiestry dętej z OSP z Łysej Góry przeszli do Kościoła na mszę  świętą w ich intencji. Następnie udali się do letniego amfiteatru na oficjalną część uroczystości. Gminny Dzień Strażaka w Niedźwiedzy był dobrą okazją do tego, aby przybliżyć historię powstania oraz działalność niedźwiedzkiej OSP. Warto wspomnieć, że także w tym roku OSP z Niedźwiedzy obchodzi 30 rocznicę uzyskania sztandaru, który został im przekazany podczas „Dni Ochrony Pożarowej”. Stale rozwijająca się jednostka otrzymała nowy samochód bojowy, który został poświęcony wraz z figurą św. Floriana, znajdującą się obok remizy.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, wśród których byli Wójt Gminy Dębno, Wiesław Kozłowski, Starosta Brzeski, Andrzej Potępa, Radny Województwa Małopolskiego, Wojciech Skruch, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku- st. bryg. Piotr Strojny a także Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej- st. bryg. Dariusz Pęcak. Nie zabrakło także Sołtysa Marka Łośko, który jest również Radnym Gminy Dębno

- Niezmiennie od lat pokazujecie, jak ważna jest Wasza praca. W ostatnim czasie po raz kolejny udowodniliście, że mieszkańcy naszej gminy mogą na Was liczyć zarówno w dzień jak i w nocy. Wielokrotnie wyjeżdżaliście do skutków klęsk żywiołowych, pożarów, wypadków, Wasza służba jest nieoceniona. Jestem Wam wdzięczny za to, że przy Was mieszkańcy Gminy Dębno mogą czuć się bezpieczni – mówi Wójt Gminy Dębno dodając – Nie życzę Wam interwencji, bo są one związane z nieszczęściami innych ludzi, ale jeśli już sytuacja zmusi Was do tego, życzę Wam tyle samo powrotów co wyjazdów.

W trakcie uroczystości wręczone zostały medale oraz odznaczenia dla najbardziej zasłużonych strażaków z OSP w Niedźwiedzy.

Złoty medal otrzymał:

 Druh Mieczysław Kukla

Srebrnym medalem odznaczeni zostali:

 Druh Roman Gagatek

 Druh Zbigniew Baca

 Druh Mieczysław Pabian

 Druh Wiesław Malinowski

Brązowy medal otrzymali:

Druh Fryderyk Kluska

Druh Józef Dudek

Druh Eugeniusz Niemiec

Druh Grzegorz Baca

Odznaką Wzorowego Strażaka uhonorowani zostali:

Druh Mariusz Roman

Druh Dariusz  Roman

Druh Mateusz Niemiec

Druh Paweł  Baca

Druh Mateusz Kluska

Odznakę za Wysługę Lat otrzymali:

70 –lecie służby Druh Mieczysław Kukla

65-lecie służby Druh Antoni  Gurgul

65-lecie służby Druh Józef Dudek

60-lecie służby Druh Edward  Baca

10-lecie służby Druh Marek  Niemiec

10-lecie służby Druh Grzegorz  Niewola

Strona w przygotowaniu

Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12