Ostatnie wydarzenia

IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

20.03.2019
IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

19 marca już po raz dziewiąty młodzież z naszej gminy wzięła udział w gminnych eliminacjach Turnieju wiedzy pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

20.03.2019
Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Gmina Dębo pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie na rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” wyniesie ponad 219 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z RPO to kwota ponad 202 tysięcy złotych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

18.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

W minioną sobotę (tj. 16.03.2019 r.) i niedzielę (17.03.2019 r.), podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, wybrani zostali kolejni Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich w miejscowościach: Jaworsko i Sufczyn.

„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

15.03.2019
„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

W dniu 14 marca odbyły się pierwsze zajęcia kolejnej grupy seniorów w ramach projektu „Małopolski e–Senior”. Przypominamy, że realizowany jest on na terenie Gminy Dębno w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

11.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

W ostatnich dniach, podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, mieszkańcy Perły (08.03.2019r.), Dołów (09.03.2019r.) oraz Łysej Góry (10.03.2019r.) wybrali Sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy będą pełnić swoje funkcje przez następnych 5 lat.

Dzień Sołtysa

11.03.2019
Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi,

z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa i w świetle wyborów, w czasie których mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich lat pełnili funkcję Sołtysów na terenie naszej gminy oraz będą ją pełnić w latach następnych. Zaangażowanie, jakie wkładają Państwo w tę pracę, daje owoce, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy sołectw, a Wasza pomoc w realizacji wielu podejmowanych przedsięwzięć jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju naszej Małej Ojczyzny, na której wspólne dobro pracujemy razem. Chciałbym Państwu również w dniu Waszego Święta życzyć satysfakcji z efektów wykonywanej pracy oraz motywacji do jej kontynuowania i podejmowania stale nowych wyzwań i zadań.

Z wyrazami szacunku, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8.03.2019
Międzynarodowy Dzień Kobiet

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Urząd Gminy Dębno odwiedzili wychowankowie Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej. Przedszkolaki przygotowały występ artystyczny, podczas którego tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki w ten sposób składając życzenia wszystkim Paniom z okazji ich święta.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,

Z okazji dzisiejszego Święta pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech każdy dzień Waszego życia będzie przepełniony radością i szczęściem. Niech otacza Was miłość najbliższych osób.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski i Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura

Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

7.03.2019
Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

W Gminie Dębno zakończył się projekt „Jeżdżę z głową” - edycja na 2019 rok, którego realizacja rozpoczęła się 14 stycznia. Zajęcia, zorganizowane w ramach projektu, przeznaczone były dla dzieci ze szkół podstawowych. Wzięło w nich udział 235 uczniów, z 8 placówek oświatowych działających na terenie gminy Dębno.

Promesa dla Gminy Dębno

4.03.2019
Promesa dla Gminy Dębno

2 marca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pani Premier Beata Szydło, Pan Minister Joachim Brudziński oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wręczyli Wójtowi Gminy Dębno, Wiesławowi Kozłowskiemu promesę w wysokości  1 mln 40 tys. złotych. 

Drukuj drukuj

Z historii gminy

Strona główna » Z historii gminy » Oficjalne wyniki wyborów

Oficjalne wyniki wyborów

31.10.2018
Oficjalne wyniki wyborów

21 października wybieraliśmy radnych sejmikowych, powiatowych, gminnych oraz zdecydowaliśmy, kto przez najbliższe 5 lat będzie wójtem gminy Dębno.

W wyborach samorządowych o fotel wójta gminy Dębno ubiegało się dwóch kandydatów - dotychczasowy wójt Wiesław Kozłowski, który o reelekcję walczył z ramienia KW Prawo i Sprawiedliwość oraz Tomasz Gurgul, wystawiony przez KWW Inicjatywa Samorządowa.

Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za kontynuacją. Wiesław Kozłowski otrzymał 64,60% głosów, a Tomasz Gurgul 35,40%.

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Jestem wdzięczny za ogromne poparcie mojej osoby. Jest to dla mnie również potwierdzeniem kierunku rozwoju naszej gminy. Gratuluję także nowo wybranym radnym. Wyrażam nadzieję, iż wspólną i zgodną pracą zrealizujemy wyznaczone cele – komentuje wójt Wiesław Kozłowski.

W sumie uprawnionych do głosowania było 11 689 mieszkańców gminy, a na wybory przyszło 6316 osób. Frekwencja wyniosła 54,03%.

W wyborczą niedzielę wybraliśmy również radnych. W wyniku głosowania 10 dotychczasowych radnych uzyskało reelekcję na kolejną kadencję, a 5 zostało wybranych po raz pierwszy. 

Wyniki przedstawiają się następująco:

- Okręg wyborczy nr 1 (Dębno) wybrany został Gurgul Grzegorz uzyskując 72,22% głosów

- Okręg wyborczy nr 2 (Dębno) wybrany został Baca Andrzej uzyskując 61,67% głosów

- Okręg wyborczy nr 3 (Porąbka Uszewska) wybrana została Rzepa Elżbieta uzyskując 67,11% głosów

- Okręg wyborczy nr 4 (Jastew) wybrany został Hebda Wojciech uzyskując 53,55% głosów

- Okręg wyborczy nr 5 (Wola Dębińska) wybrany został Ciuruś Józef uzyskując 59,64% głosów

- Okręg wyborczy nr 6 (Maszkienice) wybrany został Gruszkowski Michał uzyskując 71,28% głosów

- Okręg wyborczy nr 7 (Maszkienice) wybrany został Piwowarski Karol uzyskując 51,85% głosów

- Okręg wyborczy nr 8 (Biadoliny Szlacheckie) wybrany został Kłusek Grzegorz uzyskując 69,46% głosów

- Okręg wyborczy nr 9 (Sufczyn) wybrana została Płaneta Ewa uzyskując 68,30% głosów

- Okręg wyborczy nr 10 (Sufczyn) wybrany został Przeklasa Marek uzyskując 85,11% głosów

- Okręg wyborczy nr 11 (Łysa Góra) wybrany został Matura Piotr uzyskując 78,16% głosów

- Okręg wyborczy nr 12 (Jaworsko) wybrana została Franczyk Monika uzyskując 67,84%

- Okręg wyborczy nr 13 (Niedźwiedza) wybrany został Łośko Marek uzyskując 69,32% głosów

- Okręg wyborczy nr 14 (Łoniowa) wybrany został Kraj Paweł uzyskując 59,95% głosów

- Okręg wyborczy nr 15 (Doły) wybrany został Moskal Kamil uzyskując 68,48% głosów


Wróć do wydarzeń

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12