Ostatnie wydarzenia

Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

27.01.2020
Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W ubiegłą sobotę, 25 stycznia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sufczynie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie osób działających w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dębno, które rok rocznie organizowane jest z inicjatywy pana Wójta Wiesława Kozłowskiego.

102. urodziny – wyjątkowe święto pani Anieli Kądziołki

27.01.2020
102. urodziny – wyjątkowe święto pani Anieli Kądziołki

W miniony piątek, 24 stycznia, swoje 102. urodziny obchodziła pani Aniela Kądziołka, pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek NMP w Porąbce Uszewskiej. Solenizantka przyszła na świat 24 stycznia 1918 roku, jako córka Zuzanny i Jana Mleczko, większość swojego życia mieszkała w Dołach.

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

24.01.2020
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

23.01.2020
Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

W minioną sobotę, 18 stycznia br. w jednostce OSP Jastew odbyło się uroczyste przekazanie druhom-ochotnikom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wydarzeniu wzięli udział: Piotr Konar - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, Wojciech Hebda – Radny Gminy, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzesku – Wojciech Podleś, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP: Paweł Kraj – Komendant gminny, Bogdan Bibro – Prezes Zarządu Gminnego, a także Marek Hebda – Naczelnik OSP Jastew, oraz Wit Kural – Prezes jednostki.

Informacja o kwalifikacji wojskowej

16.01.2020
Informacja o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r., natomiast 4 marca 2020 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

14.01.2020
Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

Ministerstwo Sportu i Turystyki (aktualnie Ministerstwo Sportu) prowadzi nabór wniosków do rządowego programu „Klub” edycja 2020.

Lekki samochód pożarniczy, quad oraz dodatkowe wyposażenie - w posiadaniu strażaków ochotników

14.01.2020
Lekki samochód pożarniczy, quad oraz dodatkowe wyposażenie - w posiadaniu strażaków ochotników

W sobotę, 11 stycznia br., w remizie OSP w Niedźwiedzy odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu ratowniczego oraz pojazdów dla strażaków ochotników z terenu naszej gminy. Doposażenie jednostek było możliwe dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania wzięli udział: Piotr Sak – Poseł na Sejm RP, Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno oraz przedstawiciele poszczególnych OSP.

Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

13.01.2020
Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i o co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku? Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na stronie ARiMR i na profilu na Facebooku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

10.01.2020
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Do 3 lutego br. można składać oferty na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Na zadania wybrane w ramach konkursu, przeznaczono środki finansowe w wysokości 70.000,00 zł.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy

10.01.2020
Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Uprzejmie informujemy, że LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórza” ogłasza w terminie 31 stycznia - 17 lutego  nabory wniosków o przyznanie pomocy z zakresów:

-  Rozwijanie działalności gospodarczej

- Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Drukuj drukuj

Z historii gminy

Strona główna » Z historii gminy » Pomnik upamiętniający dwadzieścia lat odzyskania przez Polskę niepodległości

Pomnik upamiętniający dwadzieścia lat odzyskania przez Polskę niepodległości

9.07.2016
Pomnik upamiętniający dwadzieścia lat odzyskania przez Polskę niepodległości

Przez ostatnie tygodnie trwała renowacja pomnika upamiętniającego dwudziestą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Umiejscowiony postument, przy drodze głównej  Kraków-Tarnów, na wprost zamku Jastrzębskich, składa się z kolumny, na szczycie której  widzimy  orła zrywającego  się do lotu, a na postumencie przytwierdzoną płaskorzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz tablicą na której widnieje napis „W 20 lecie niepodległości Polski poległym na polu chwały”.

Niewielu mieszkańców wie jednak, że pomnik zbudowany został z inicjatywy ówczesnego  sekretarza Gminy Zbiorowej w Dębnie Juliana Grochala. To właśnie on zapoczątkował zbiórkę pieniężną na ten cel. Wytrwale też  dążył do jego realizacji. W Archiwum Państwowym w Bochni znajdują się protokoły posiedzeń rady gminnej w Dębnie z 1938 roku, z których wynika, że to na jego wniosek przeznaczono na ukończenie budowy 400 złotych.

Julian Grochal to bardzo interesująca i niestety zapomniana dziś postać. Urodził się 11 stycznia  1908 r. w Czarnochowicach (niedaleko Wieliczki) jako syn Wojciecha i Anny z domu Kluska. Uczęszczał do 7-klasowej szkoły powszechnej w Wieliczce, po której zakończeniu rozpoczął naukę w szkole handlowej w Krakowie. W lipcu 1928 r. otrzymał posadę urzędnika w Powszechnym Banku Kredytowym w Krakowie, uczęszczając równocześnie na kursy wieczorowe do Instytutu Administracyjnego w Krakowie (nie ukończył z powodu braku funduszy). W październiku 1930 r. został powołany do 20 pułku piechoty w Krakowie gdzie służył do września 1932 r. Dwa lata później Julian Grochal wznowił naukę w Instytucie Administracyjnym, którą ukończył w 1935 roku co pozwoliło mu skorzystać z propozycji pracy w Wydziale Powiatowym w Brzesku. Z dniem 1 kwietnia 1935r. z dobrymi referencjami został powołany na stanowisko sekretarza Gminy Zbiorowej w Dębnie.

Odtąd jego drogi życiowe splatają się ściśle z Dębnem. Żeni się z ajentką poczty Kamilą z domu Żółty, z tego związku urodziło się dwoje dzieci Irena i Jan.  Zamieszkali  razem w pokoju obok ajencji pocztowej (mieściła się na terenie sklepu „Delikatesy Centrum”).

Julian Grochal miał opinię społecznika.  Jako Sekretarz zreformował straż pożarną. Z jego inicjatywy gmina zakupiła nowy sprzęt przeciwpożarowy oraz wysłała kilku członków OSP na kurs przeciwpożarowy. To on zorganizował budowę Domu Strażaka w Dębnie (poprzedniej siedziby) oraz remizy strażackiej w Porąbce Uszewskiej, sam też został rejonowym Komendantem OSP.

W czasie wojny, od początku okupacji niemieckiej Julian działał w konspiracji pod pseudonimem „Kamień”, a jego żona Kamila  przyjęła pseudonim  „Szarotka”. Za ofiarną służbę otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami. Niestety po wojnie, Julian Grochal, jak wielu członków Armii Krajowej był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Kilkakrotnie przesłuchiwany przez brzeskich funkcjonariuszy UB i aresztowany, był zmuszony uciekać z Dębna. Po wyjściu z więzienia w lipcu 1945r. wyjechał wraz z rodziną do Katowic, aby uniknąć kolejnych aresztowań. Niestety pobyt w więzieniu i  skutki  przesłuchań przez funkcjonariuszy UB bardzo pogorszyły stan jego zdrowia. W grudniu 1945r. na skutek powikłań pourazowych  trafił do szpitala,  a  po trzech miesiącach 30 marca 1946r. zmarł.

Julian Grochal zapamiętany został jako pracownik bystry, sumienny i pilny. Wykonujący swoje obowiązki sumiennie i z troską o dobro miejscowej ludności. Przechodząc obok pomnika wspomnijmy naszego przodka, który działał dla naszej gminy.

Załączone zdjęcia przedstawiają:

  1. Kamilę Grochal, żonę sekretarza gminy Juliana Grochala z ich synem Jankiem pod pocztą w Dębnie
  2. Juliana Grochala z synem Jankiem na motocyklu w Dębnie przy drodze krajowej DK 94
  3. Sekretarza Gminy Juliana Grochala wraz z m.in. Wójtem Andrzejem Kubalą, księdzem Wincentem Prokopkiem z uroczystości poświęcenia Pomnika Niepodległości.

Fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego Pana Szymona Smagi.

Autorzy tekstu: dr Piotr Marecik/Szymon Smaga

Pomnik upamiętniający dwadzieścia lat odzyskania przez Polskę niepodległości
Pomnik upamiętniający dwadzieścia lat odzyskania przez Polskę niepodległości
Autor: dr Piotr Marecik/Szymon Smaga

Wróć do historii gminy

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12