WYRÓŻNIENIA

Drukuj drukuj

WYRÓŻNIENIA

Strona główna » WYRÓŻNIENIA

Nagroda "Dębińskie Pasje"

21.02.2017
Nagroda "Dębińskie Pasje"

W II edycji konkursu Wójta Gminy Dębno „Dębińskie Pasje” jedną z nagród otrzymała 11-letnia Amelia Marek z Sufczyna. Jej główną pasją jest pływanie, w którym odniosła już liczne sukcesy na szczeblu zarówno regionalnym, jak i ogólnopolskim. Na swoim koncie ma już ponad sto medali, a pierwsze „złoto” zdobyła już trzy lata temu. Oprócz tego, Amelia uczęszcza również do szkoły muzycznej, gdzie uczy się gry na fortepianie.

Nagroda "Dębińskie Pasje"

21.02.2017
Nagroda "Dębińskie Pasje"

13-letnia Weronika Najberek z Łysej Góry to utalentowana biegaczka, od lat zbierająca medale na wszelkich zawodach lekkoatletycznych, w których ma możliwość uczestniczenia. W tym roku zdobyła m.in. pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski w trójboju lekkoatletycznym. Interesują się nią kluby sportowe z całego regionu. Nastolatka reprezentuje również szkołę muzyczną w Porąbce Uszewskiej i bierze udział w konkursach wokalnych.

Nagroda "Dębowe Serce"

21.02.2017
Nagroda "Dębowe Serce"

Pomimo ogromu pracy w parafii i poza nią – przez wiele lat był równocześnie Dziekanem dekanatu w Porąbce Uszewskiej – troszczył się o los swoich parafian, wśród których cieszy się wielkim szacunkiem i poważaniem.

Honorowy Obywatel Gminy Dębno

21.02.2017
Honorowy Obywatel Gminy Dębno

Pochodzący Łysej Góry Pan Jerzy Sacha to prawdziwy człowiek renesansu. Jest uznanym plastykiem, rzeźbiarzem i nauczycielem sztuki, którego prace zdobią obiekty użyteczności publicznej w całym kraju. Jednocześnie, laureat był również utytułowanym sportowcem, a później trenerem i działaczem sportowym, wielokrotnie odznaczanym za swój wkład w rozwój kultury fizycznej w regionie.

 

Nagroda "Dębowe Serce"

30.12.2015
Nagroda "Dębowe Serce"

Nagroda Dębowe Serce została złożona na ręce Pana Kazimierza Mleczko, ponieważ jest przykładem człowieka, który pracę społeczną i wykonywane działania na rzecz innych, przedkłada nad uznanie i docenienie ze strony mieszkańców. Nagroda "Dębowe Serce" została przyznana także za kultywowanie pamięci o miejscu i historii lotników "Liberatora" oraz zaangażowanie na rzecz sołectwa Łysa Góra (np. przy budowie sieci wodociągowej, gazociągowej, drogowej oraz elektryfikacji).

Nagroda "Dębińskie Pasje"

30.12.2015
Nagroda "Dębińskie Pasje"

Pan Jerzy Sacha - jego kandydaturę zgłosiły dwie organizacje pozarządowe. Jest przykładem osoby działającej na wielu płaszczyznach – artystą-plastykiem, rzeźbiarzem (twórca łysogórskiej ceramiki), sportowcem, trenerem i działaczem sportowym, związany z klubem LKS „Kłos” Łysa Góra. W młodości uprawiał m.in. dyscypliny zimowe i lekkoatletyczne.

Nagroda "Dębińskie Pasje"

30.12.2015
Nagroda "Dębińskie Pasje"

Pan Józef Gawlik - dba o ocalenie od zapomnienia rzemiosła wyplatania „łopołek”. Laureat jest mistrzem swoistego rękodzieła,  swoimi pracami rozsławia Łoniową i Gminę Dębno. Jeden z ostatnich mieszkańców w Polsce, który potrafi samodzielnie wykonać kosz z łyka dębowego.

Nagroda "Dębińskie Pasje"

30.12.2015
Nagroda "Dębińskie Pasje"

Pani Edyta Pałucka oprócz doskonałego warsztatu wokalnego posiada zdolność przekonywania do siebie publiczności. W każdym jej wykonaniu można usłyszeć niezwykłą wrażliwość muzyczną. Członkowie Kapituły Konkursowej mieli okazję się o tym przekonać podczas konferencji otwierającej projekt POIiŚ, dlatego zdecydowali o przyznaniu jej Nagrody „Dębińskie Pasje”.

Honorowy Obywatel Gminy Dębno

30.12.2015
Honorowy Obywatel Gminy Dębno

Pochodzący z Porąbki Uszewskiej, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pan Włodzimierz Sady to niezwykły przykład zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, czego dowodem jest kultywowanie przez niego tradycji i dawnych zwyczajów.

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12