URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Strona główna » RODO » Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

  • koordynowania programów polityki inwestycyjnej gminy,
  • prowadzenia i rozliczania inwestycji,
  • prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i remontami kanalizacji deszczowej,
  • przygotowania postępowań przetargowych dla zadań ujętych w budżecie gminy

 

 

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju kontakt
Andrzej Jodłowski kierownik Wydziału 211 14 631 85 74
Tomasz Oberc podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego 210 14 631 85 78
Teodor Skalski inspektor ds. inwestycji 207 14 631 85 76
Czesław Płaneta
inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa
2
14 631 85 82
Barbara Gołąb inspektor ds. gospodarki nieruchomościami 206 14 631 85 75
Dominik Zych
inspektor ds. ochrony środowiska
205
14 631 85 75

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12