URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydział Finansowo-Podatkowy

Strona główna » Deklaracja dostepności » Wydział Finansowo-Podatkowy

Wydział Finansowo - Podatkowy realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

  • prowadzenia rachunkowości Urzędu,
  • przygotowania materiałów dotyczących gospodarki finansowej i sprawozdawczości,
  • prowadzenia księgowości budżetu gminy z uwzględnieniem rodzajów zadań i źródeł finansowania,
  • kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wpływających do księgowości, dekretacji, zatwierdzenia do wypłaty,
  • podatków gminnych,
  • opłat lokalnych,
  • pomocy publicznej
  • rachunkowości podatkowej
  • obsługi księgowej jednostek oświatowych

 

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju      kontakt   e-mail

Barbara Armatys

kierownik Wydziału 108 14 631 85 68
Małgorzata Gurgul Główny Księgowy Urzędu 111 14 631 85 69 malgorzata.gurgul@gminadebno.pl
Agata Klimek inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69 agata.klimek@gminadebno.pl
Magdalena Wróbel
stanowisko ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69 magdalena.wrobel@gminadebno.pl

Sylwia Szczecina

podinspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69 sylwia.szczecina@gminadebno.pl
Maria Bączek inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 112 14 631 85 71 maria.baczek@gminadebno.pl
Bogusława Gurgul  inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 112 14 631 85 71 boguslawa.gurgul@gminadebno.pl
Maria Wójcik  inspektor ds. księgowości podatkowej 112 14 631 85 71 maria.wojcik@gminadebno.pl
Renata Kargol inspektor ds. zaświadczeń i kontroli podatkowej
112
14 631 85 71
renata.kargol@gminadebno.pl
Sylwia Płachno
podinspektor ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  3  14 631 85 94
sylwia.plachno@gminadebno.pl

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12