URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Wydział Finansowo-Podatkowy

Strona główna » RODO » Wydział Finansowo-Podatkowy

Wydział Finansowo - Podatkowy realizuje sprawy mieszczące się w obszarach:

  • prowadzenia rachunkowości Urzędu,
  • przygotowania materiałów dotyczących gospodarki finansowej i sprawozdawczości,
  • prowadzenia księgowości budżetu gminy z uwzględnieniem rodzajów zadań i źródeł finansowania,
  • kontroli formalno - rachunkowej dokumentów wpływających do księgowości, dekretacji, zatwierdzenia do wypłaty,
  • podatków gminnych,
  • opłat lokalnych,
  • pomocy publicznej
  • rachunkowości podatkowej
  • obsługi księgowej jednostek oświatowych

 

Imię i nazwisko stanowisko nr pokoju      kontakt   
Irena Kowal Główny Księgowy Urzędu - kierownik Wydziału 111 14 631 85 69       
Małgorzata Gurgul inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej  110 14 631 85 69
Agata Klimek inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69
Faustyna Leńczowska podinspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 110 14 631 85 69
Maria Bączek inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 112 14 631 85 71
Józefa Roczniak podinspektor ds. księgowości podatkowej 113 14 631 85 71
Bogusława Gurgul inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 112 14 631 85 71
Maria Wójcik podinspektor ds. zaświadczeń i kontroli podatkowej 112 14 631 85 71
Renata Kargol
inspektor ds. poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 14 631 85 94
Teresa Gurgul podinspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 103 14 631 85 85
Monika Malinowska inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej
103 14 631 85 85
Małgorzata Barnacka - Kargol inspektor ds. ksiegowości budżetowo - finansowej
103 14 631 85 85
Wioleta Salach podinspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 103 14 631 85 85
Joanna Całka inspektor ds. księgowości budżetowo - finansowej 103 14 631 85 85

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12