WYRÓŻNIENIA

Drukuj drukuj

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dębno

Strona główna » WYRÓŻNIENIA » Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dębno

Jerzy Sacha

Honorowy Obywatel Gminy DębnoPochodzący Łysej Góry Pan Jerzy Sacha to prawdziwy człowiek renesansu. Jest uznanym plastykiem, rzeźbiarzem i nauczycielem sztuki, którego prace zdobią obiekty użyteczności publicznej w całym kraju. Jednocześnie, laureat był również utytułowanym sportowcem, a później trenerem i działaczem sportowym, wielokrotnie odznaczanym za swój wkład w rozwój kultury fizycznej w regionie.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dębno Jerzemu Sacha jest uhonorowaniem jego ogromnego dorobku na wielu płaszczyznach życia i nieustającego udziału w promowaniu naszej Gminy.Włodzimierz Sady

Honorowy Obywatel Gminy DębnoPochodzący z Porąbki Uszewskiej, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Pan Włodzimierz Sady to niezwykły przykład zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, czego dowodem jest kultywowanie przez niego tradycji i dawnych zwyczajów. Na wniosek Wójta Gminy Dębno, Wiesława Kozłowskiego, w dniu 24 listopada Rada Gminy Dębno nadała Panu Włodzimierzowi Sady tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dębno w uznaniu zasług, wybitnych osiągnięć oraz działań poczynionych na rzecz lokalnej społeczności, z potrzeby uhonorowania osób zasłużonych, chcąc utrwalić w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń wzorce godne naśladowania.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Dębno tak znakomitej postaci z pewnością stanie się bodźcem do dalszego rozwoju kultury i nauki na jej terenie.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12