URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Sekretariat Gminy Dębno

Strona główna » Deklaracja dostepności » Sekretariat Gminy Dębno

Sekretariat Urzędu Gminy Dębno

Elżbieta Nowak
pokój 105 

tel. 14 66 58 714
tel. 14 66 58 715
tel. 14 63 18 573
fax. 14 66 58 722
e-mail: sekretariat@gminadebno.pl

Kompetencje:

 • prowadzenie sekretariatu Wójta,
 • organizowanie pełnego i terminowego wykonywania przez właściwe referaty uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz sporządzanie w tym zakresie informacji i analiz,
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na interwencje, wnioski i interpelacje senatorów i posłów,
 • ewidencjonowanie i nadawanie biegu postulatom, wnioskom i interwencjom mieszkańców w sprawach dotyczących działalności organów gminy,
 • organizowanie przyjęć stron w Urzędzie Gminy,
 • prowadzenie zbioru pism i korespondencji Wójta,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 • organizacja konferencji prasowych i innych kontaktów organów Gminy z dziennikarzami,
 • redagowanie biuletynów informacyjnych, komunikatów, oświadczeń i sprostowań dla środków masowego przekazu,
 • archiwizowanie wybranych publikacji na temat Gminy,
 • przygotowywanie we współdziałaniu z odpowiednimi pracownikami odpowiedzi na skargi i wnioski zgłoszone w środkach masowego przekazu,
 • koordynacja przepływu informacji i dokumentów pomiędzy Wójtem, Zastępcą oraz Sekretarzem Gminy.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12