URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Strona główna » RODO » Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji realizuje zadania z zakresu: 

  • przygotowania oraz wdrażania projektów realizowanych przez gminę w oparciu o środki zewnętrzne
  • przygotowania i rozliczania zadań wyodrębnionych jako fundusz sołecki
  • prowadzenia gminnej ewidencji zabytków
  • promocji Gminy Dębno oraz jej walorów turystycznych i historycznych
  • realizacji zadań związanych z nadaniem tytułów oraz przeprowadzenia konkursów gminnych
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach kultury
  • monitorowania Strategii Rozwoju Gminy
  • prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem, konserwacją, modernizacją i remontami gminnych dróg, ulic, mostów, placów, oświetlenia ulicznego i rowów przydrożnych
  • prowadzenia ewidencji, przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych

 

Imię i nazwisko   
stanowisko nr pokoju Kontakt

kierownik Referatu 212 14 631 85 55                    
Beata Potępa - Horodko inspektor ds. funduszy zewnętrznych i realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury
213 14 631 85 56
Anna Jakubas
podinspektor ds. funduszy zewnętrznych i realizacji Strategii Rozwoju Gminy 213

14 631 85 56

Karolina Myszka
inspektor ds. realizacji funduszu sołeckiego 208 14 631 85 83
Ilona Pajonk inspektor ds. zamówień publicznych 209 14 631 85 84

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12