URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Radca Prawny

Radca Prawny

Waldemar Maciej Stodolak

Agnieszka Kurowska - Pigieł

Jest podporządkowany bezpośrednio Wójtowi, wykonuje czynności z zakresu obsługi i doradztwa prawnego dla organów Gminy i jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Gminy i pracowników Urzędu.

 

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12