Ostatnie wydarzenia

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

20.02.2017
Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Małopolski

17 lutego bieżącego roku rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W  ramach konsultacji, do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych. Zorganizowane zostaną również spotkania konsultacyjne, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele organizacji jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu.

Spotkania animacyjne w Gminie Dębno

20.02.2017
Spotkania animacyjne w Gminie Dębno

Na terenie województwa małopolskiego realizowany jest projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. W ramach tego programu, w dniach 15-16 lutego w Urzędzie Gminy Dębno odbyły się spotkania animacyjne dla stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy. Tematem zebrań był rozwój ekonomii społecznej na terenie Gminy Dębno.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

20.02.2017
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dębno z dnia 20 lutego 2017 r., dotacje przyznano 14 organizacjom pozarządowym.

Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

16.02.2017
Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

Projekt „Już pływam” z dofinansowaniem

10.02.2017
Projekt „Już pływam” z dofinansowaniem

W ubiegłym roku Gmina Dębno po raz pierwszy wzięła udział w małopolskim projekcie „Już pływam”. W ramach programu, trzydziestu uczniów z klas IV-VI Zespołu Szkół w Woli Dębińskiej uczestniczyło na jesieni w lekcjach pływania. W tym roku programem objęte zostaną również pozostałe szkoły. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Harmonogram Zebrań Wiejskich - luty 2017

3.02.2017
Harmonogram Zebrań Wiejskich - luty 2017

W bieżącym miesiącu w sołectwach na terenie Gminy Dębno odbędą się zebrania wiejskie. Tematem spotkań będzie podsumowanie ubiegłego roku. Mieszkańcy poznają plany inwestycyjne, kulturalne i społeczne na 2017 rok.

Pierwsza sesja Rady Gminy Dębno

3.02.2017
Pierwsza sesja Rady Gminy Dębno

We wtorek 31 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Dębno. Podczas sesji podjęta została uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zmiany te są związane z uchwaloną niedawno przez Sejm i Senat ustawą Prawo oświatowe.

Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

1.02.2017
Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W niedzielę 29 stycznia w Sufczynie odbyło się uroczyste spotkanie członków Kół Gospodyń Wiejskich, które działają na terenie Gminy Dębno. Na zaproszenie Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego odpowiedziało niemal sto pań i panów, zrzeszonych w Kołach z Biadolin Szlacheckich, Dębna, Dołów, Łoniowej, Łysej Góry i Porąbki Uszewskiej.

Dzień Seniora w Biadolinach Szlacheckich

1.02.2017
Dzień Seniora w Biadolinach Szlacheckich

W sobotę 28 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Biadolinach Szlacheckich odbyły się obchody Dnia Seniora. Uroczystość została zorganizowana przez parafialny oddział Caritas oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Zebrania Wiejskie

30.01.2017
Zebrania Wiejskie

Urząd Gminy Dębno informuje, że zaplanowane na ten tydzień Zebrania Wiejskie odbędą się:

– 3 lutego o godzinie 17.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach,
– 4 lutego o godzinie 17.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnie,
– 5 lutego o godzinie 17.00 w budynku komunalnym przy OSP w Dołach.

Drukuj drukuj

Prawa pacjenta

Strona główna » Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

 

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12