SPORT

Drukuj drukuj

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Strona główna » Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Do zadań Pełnomocnika należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

  • nadzorowanie, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, oraz kancelarii tajnej,

  • opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji.

Kapliczki Małopolski     

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12