GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Informacja o uruchomieniu Hospicjum Domowego przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku

5.06.2017
Informacja o uruchomieniu Hospicjum Domowego przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku

Informujemy, że z dniem 01.07.2017 r. rozpoczyna działalność Hospicjum Domowe, w ramach Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Hospicjum obejmuje opieką głównie chorych z chorobami nowotworowymi, których stan zdrowia nie pozwala na przebywanie w domu i którym może być zapewniona opieka w oparciu o pomoc najbliższych.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

2.06.2017
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

Informujemy, że dostępny jest nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na drugą połowę 2017 roku. Ulotka zawiera także dni wywozu odpadów wielkogabarytowych. Dodatkowo, zawarto również instrukcję dotyczącą segregowania śmieci.

Ćwiczenie z wykorzystaniem sygnałów alarmowych

2.06.2017
Ćwiczenie z wykorzystaniem sygnałów alarmowych

Informujemy, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

30.05.2017
Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o zaopiniowaniu projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026. Szczegółowe informacje na temat przebiegu zaopiniowania oraz rejestr zgłoszonych uwag znajdują się na poniższej stronie internetowej.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – informacja o warsztatach

29.05.2017
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – informacja o warsztatach

Trwa realizacja drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W Małopolsce odbędzie się 5 warsztatów edukacyjnych (Kraków, Tarnów, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ) dedykowanych dla wszystkich mieszkańców województwa, którzy ukończyli 16 rok życia. Warsztaty mają pomóc mieszkańcom w zgłoszeniu swojego pomysłu.

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - III kwartał 2017

26.05.2017
Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie - III kwartał 2017

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Tarnowie zaprasza na bezpłatne zajęcia, które będą odbywać się w III kwartale 2017 r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.

Bezpłatne badanie mammograficzne

17.05.2017
Bezpłatne badanie mammograficzne

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Dębno, planowane badania mammograficzne dla kobiet, zaplanowane na dzień 17 maja 2017 roku, nie odbędą się.

 

Bezpłatne badanie mammograficzne

15.05.2017
Bezpłatne badanie mammograficzne

Firma Mammo-Med zaprasza na bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanych tego typu badań w ciągu ostatnich dwóch lat. Mammobus ze sprzętem do mammografii będzie ustawiony w dniu 17.05.2017 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Dębno, w godzinach od 14.00 do 17.00. Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu 58 325 76 02 / 58 325 76 05 lub adresem e-mail: rejestracja@mammo-med.pl.

Zadbaj o zdrowie – program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

12.05.2017
Zadbaj o zdrowie – program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku realizuje projekt, którego celem jest poszerzanie świadomości mieszkańców na temat profilaktyki, objawów i leczenia raka jelita.

Szczegóły projektu dostępne są w załączniku.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części miejscowości Wola Dębińska przy oczyszczalni ścieków

12.05.2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części miejscowości Wola Dębińska przy oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wola Dębińska przy oczyszczalni ścieków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w dniach od 22.05.2017 do 21.06.2017 w siedzibie Urzędu Gminy Dębno, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu.

[ poprzednia| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | następna ] stron: 35

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12