Ostatnie wydarzenia

IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

20.03.2019
IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

19 marca już po raz dziewiąty młodzież z naszej gminy wzięła udział w gminnych eliminacjach Turnieju wiedzy pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

20.03.2019
Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Gmina Dębo pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie na rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” wyniesie ponad 219 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z RPO to kwota ponad 202 tysięcy złotych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

18.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

W minioną sobotę (tj. 16.03.2019 r.) i niedzielę (17.03.2019 r.), podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, wybrani zostali kolejni Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich w miejscowościach: Jaworsko i Sufczyn.

„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

15.03.2019
„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

W dniu 14 marca odbyły się pierwsze zajęcia kolejnej grupy seniorów w ramach projektu „Małopolski e–Senior”. Przypominamy, że realizowany jest on na terenie Gminy Dębno w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

11.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

W ostatnich dniach, podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, mieszkańcy Perły (08.03.2019r.), Dołów (09.03.2019r.) oraz Łysej Góry (10.03.2019r.) wybrali Sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy będą pełnić swoje funkcje przez następnych 5 lat.

Dzień Sołtysa

11.03.2019
Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi,

z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa i w świetle wyborów, w czasie których mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich lat pełnili funkcję Sołtysów na terenie naszej gminy oraz będą ją pełnić w latach następnych. Zaangażowanie, jakie wkładają Państwo w tę pracę, daje owoce, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy sołectw, a Wasza pomoc w realizacji wielu podejmowanych przedsięwzięć jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju naszej Małej Ojczyzny, na której wspólne dobro pracujemy razem. Chciałbym Państwu również w dniu Waszego Święta życzyć satysfakcji z efektów wykonywanej pracy oraz motywacji do jej kontynuowania i podejmowania stale nowych wyzwań i zadań.

Z wyrazami szacunku, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8.03.2019
Międzynarodowy Dzień Kobiet

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Urząd Gminy Dębno odwiedzili wychowankowie Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej. Przedszkolaki przygotowały występ artystyczny, podczas którego tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki w ten sposób składając życzenia wszystkim Paniom z okazji ich święta.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,

Z okazji dzisiejszego Święta pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech każdy dzień Waszego życia będzie przepełniony radością i szczęściem. Niech otacza Was miłość najbliższych osób.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski i Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura

Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

7.03.2019
Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

W Gminie Dębno zakończył się projekt „Jeżdżę z głową” - edycja na 2019 rok, którego realizacja rozpoczęła się 14 stycznia. Zajęcia, zorganizowane w ramach projektu, przeznaczone były dla dzieci ze szkół podstawowych. Wzięło w nich udział 235 uczniów, z 8 placówek oświatowych działających na terenie gminy Dębno.

Promesa dla Gminy Dębno

4.03.2019
Promesa dla Gminy Dębno

2 marca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pani Premier Beata Szydło, Pan Minister Joachim Brudziński oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wręczyli Wójtowi Gminy Dębno, Wiesławowi Kozłowskiemu promesę w wysokości  1 mln 40 tys. złotych. 

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Wystawa interaktywna "Naukobus"

8.11.2018
Wystawa interaktywna "Naukobus"

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, dzieci i młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Dębno na wystawę interaktywną „NAUKOBUS” z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 8 listopada 2018 roku w godzinach od 15.00 do 17.00.

Odbiór odpadów komunalnych

8.11.2018
Odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Dębno informuje, że 12 listopada br. odbiór odpadów komunalnych nastąpi zgodnie z harmonogramem. Firma wywozowa FBSerwis Sp. z o.o. potwierdziła, że tego dnia pracuje i będzie realizowała usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dębno.

Zamknięcie dróg w Woli Dębińskiej

5.11.2018
Zamknięcie dróg w Woli Dębińskiej

Urząd Gminy Dębno informuje o czasowym zamknięciu odcinków dróg gminnych w dniach od 5 do 9 listopada 2018 roku.

Wstrzymanie ruchu pojazdów obejmuje trasy: Wola Dębińska Zajazie (od drogi powiatowej do Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej), Wola Dębińska Koło Wołka oraz Wola Dębińska Zielona (od Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Dębińskiej do Zakładu Usług Komunalnych).

Debata „Akty wandalizmu w miejscach ogólnodostępnych na terenie gm. Dębno”

31.10.2018
Debata „Akty wandalizmu w miejscach ogólnodostępnych na terenie gm. Dębno”

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku zaprasza na debatę społeczną pod nazwą „Akty wandalizmu w miejscach ogólnodostępnych na terenie gm. Dębno”.

Debata odbędzie się 9 listopada 2018r. o godzinie 17 w Dębińskim Centrum Kultury w Jastwi.

Plakat

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia

24.10.2018
Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia.

Wykaz nieruchomości.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

24.10.2018
Wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości.

Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji

24.10.2018
Sprawozdanie z przebiegu i wyniku konsultacji

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. 

Projekt "Kierunek Kariera" - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

16.10.2018
Projekt "Kierunek Kariera" - doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, iż realizuje projekt Kierunek Kariera, w  ramach  niego przeprowadzane są doradztwa zawodowe oraz szkolenia dla osób pracujących.

Szczegółowe informacje o projekcie.

Program Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

12.10.2018
Program Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Dębno zaprasza na spotkanie organizowane przez przedstawicieli Ministerstwa  Środowiska na temat finansowania wymiany kotłów, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, które odbędzie się 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sufczynie.

Zapraszamy do licznego udziału w spotkaniu.

Szczegółowe informacje na temat programu.

Ogłoszenie w sprawie przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno

8.10.2018
Ogłoszenie w sprawie przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno

Zgodnie z zarządzeniem nr 122/2018 z dnia 5 października 2018 r., Wójt Gminy Dębno ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Dębno.

Pełna treść zarządzenia.

[ poprzednia| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | następna ] stron: 51

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12