Ostatnie wydarzenia

Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

21.02.2020
Podsumowanie XVI Sesji Rady Gminy Dębno

W dniu 21 lutego 2020 r. w sali narad urzędu odbyło się XVI posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. W pierwszej części Radni rozpatrzyli sprawozdanie z działalności Związku Międzygminnego do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno. 

Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

20.02.2020
Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim "Math Challenges"

19 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbył się  Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim „Math Challenges”. To już druga edycja tego konkursu. W grudniu 2019 r. uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych gminy Dębno przystąpili do etapu szkolnego, a dzisiaj najlepsi spotkali się na etapie gminnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze. W konkursie wzięło udział 14 najlepszych uczniów z Gminy Dębno. Uczniowie musieli rozwiązać  zadania matematyczne otwarte i zamknięte, których treść była w języku angielskim.

 

Wręczono kolejne tablety w ramach „Małopolski E-senior”

6.02.2020
Wręczono kolejne tablety w ramach „Małopolski E-senior”

W środę, 5 lutego, zakończył się kolejny kurs przeprowadzony w ramach projektu „Małopolski E-senior”. Brało w nim udział kilkunastu mieszkańców gminy Dębno, którzy ukończyli 65 lat. Projekt ten realizowany jest przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

31.01.2020
Podsumowanie XV posiedzenia Rady Gminy Dębno

W dniu 31 stycznia w sali narad urzędu odbyło się XV posiedzenie Rady Gminy Dębno w kadencji 2018-2023. Głównym punktem uroczystej części sesji było wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego Pani Małgorzacie Łysiek-Baca nauczycielowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łoniowej.

Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

27.01.2020
Noworoczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

W ubiegłą sobotę, 25 stycznia, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sufczynie odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie osób działających w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dębno, które rok rocznie organizowane jest z inicjatywy pana Wójta Wiesława Kozłowskiego.

102. urodziny – wyjątkowe święto pani Anieli Kądziołki

27.01.2020
102. urodziny – wyjątkowe święto pani Anieli Kądziołki

W miniony piątek, 24 stycznia, swoje 102. urodziny obchodziła pani Aniela Kądziołka, pensjonariuszka Domu Pomocy Społecznej Sióstr Służebniczek NMP w Porąbce Uszewskiej. Solenizantka przyszła na świat 24 stycznia 1918 roku, jako córka Zuzanny i Jana Mleczko, większość swojego życia mieszkała w Dołach.

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

24.01.2020
System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

23.01.2020
Uroczystość przekazania wozu strażackiego w Jastwi

W minioną sobotę, 18 stycznia br. w jednostce OSP Jastew odbyło się uroczyste przekazanie druhom-ochotnikom nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W wydarzeniu wzięli udział: Piotr Konar - przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, Wojciech Hebda – Radny Gminy, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Brzesku – Wojciech Podleś, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP: Paweł Kraj – Komendant gminny, Bogdan Bibro – Prezes Zarządu Gminnego, a także Marek Hebda – Naczelnik OSP Jastew, oraz Wit Kural – Prezes jednostki.

Informacja o kwalifikacji wojskowej

16.01.2020
Informacja o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Dębno, zostanie przeprowadzona w dniach od 24 lutego 2020 r. do 26 lutego 2020 r., natomiast 4 marca 2020 r. odbędzie się kwalifikacja kobiet.

Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

14.01.2020
Nabór do Rządowego Programu KLUB – edycja 2020

Ministerstwo Sportu i Turystyki (aktualnie Ministerstwo Sportu) prowadzi nabór wniosków do rządowego programu „Klub” edycja 2020.

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Dębno na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

11.04.2019
Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Dębno na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych

Urząd Gminy Dębno, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

5.04.2019
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Wola Dębińska działka nr 559/3

Sufczyn działka nr 399

Łoniowa dzałka 804

Wyniki otwartego konkursu ofert

27.03.2019
Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dębno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Kolejne zebrania wiejskie

26.03.2019
Kolejne zebrania wiejskie

Wójt Gminy Dębno zaprasza na pozostałe zebrania wiejskie, których tematem będą wybory sołtysów oraz rad sołeckich.

Dotychczasowa kadencja sołtysa trwała 4 lata, jednakże od tego roku kadencja trwać będzie 5 lat. Nowo wprowadzoną zmianą jest również to, że Rada Sołecka ma liczyć od 5 do 7 członków, a nie jak było do tej pory od 5 do 9.

Terminy zebrań podane są w harmonogramie.

Harmonogram

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

26.03.2019

Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

26.03.2019
Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno – przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Doły działka nr 312/2

Jastew działka nr 74/9

Jastew działki nr 102/9, 102/4, 102/7

Perła działki nr 482/5, 482/6

Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy

14.03.2019
Ochrona roślin bezpieczna dla zapylaczy

Pszczoły i inne owady zapylające stanowią integralną część ekosystemów. Odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin uprawnych i dzikiej flory. Szacuje się, że około 78% wszystkich gatunków roślin występujących na ziemi jest owadopylna (w tym ponad 200 gatunków roślin uprawnych). Tak więc zapylenie przez owady zapewnia przede wszystkim przetrwanie większości gatunków świata ożywionego.

Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

7.03.2019
Konkurs na stanowiska Dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowiska Dyrektorów następujących placówek szkolnych:

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Biadolinach Szlacheckich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maszkienicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie.

Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Dębno

5.03.2019
Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Dębno

Urząd Gminy Dębno informuje, iż w dniach od 5 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Dębno przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

4.03.2019
Ogłoszenie dot. oferty na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Na dziennik podawczy Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ofertę na zadanie pod tytułem „Profilaktyka w górach i na kajakach” złożyła Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Porąbce Uszewskiej.

[ poprzednia| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | następna ] stron: 64

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12