GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Bezpłatne badanie mammograficzne

17.05.2017
Bezpłatne badanie mammograficzne

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Dębno, planowane badania mammograficzne dla kobiet, zaplanowane na dzień 17 maja 2017 roku, nie odbędą się.

 

Bezpłatne badanie mammograficzne

15.05.2017
Bezpłatne badanie mammograficzne

Firma Mammo-Med zaprasza na bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanych tego typu badań w ciągu ostatnich dwóch lat. Mammobus ze sprzętem do mammografii będzie ustawiony w dniu 17.05.2017 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Dębno, w godzinach od 14.00 do 17.00. Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu 58 325 76 02 / 58 325 76 05 lub adresem e-mail: rejestracja@mammo-med.pl.

Zadbaj o zdrowie – program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

12.05.2017
Zadbaj o zdrowie – program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu brzeskiego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku realizuje projekt, którego celem jest poszerzanie świadomości mieszkańców na temat profilaktyki, objawów i leczenia raka jelita.

Szczegóły projektu dostępne są w załączniku.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części miejscowości Wola Dębińska przy oczyszczalni ścieków

12.05.2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części miejscowości Wola Dębińska przy oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Dębno zawiadamia o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wola Dębińska przy oczyszczalni ścieków, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją, w dniach od 22.05.2017 do 21.06.2017 w siedzibie Urzędu Gminy Dębno, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie w sprawie spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

9.05.2017
Ogłoszenie w sprawie spotkania otwartego w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Wójt Gminy Dębno zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016–2026, które odbędzie się w dniu 16 maja 2017 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Łysej Górze.

Kampania informacyjna "Bezpieczny i aktywny senior"

9.05.2017
Kampania informacyjna "Bezpieczny i aktywny senior"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi kampanię informacyjną "Bezpieczny i aktywny senior". Celem akcji jest między innymi zwrócenie uwagi na zagrożenia, na jakie narażone są starsze osoby. W ramach kampanii ukazał się plakat, dotyczący wyboru placówki całodobowej opieki nad seniorami. Szczegółowe informacje na temat kampanii można odnaleźć na stronie internetowej.

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – spotkania informacyjne

9.05.2017
II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – spotkania informacyjne

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu. W ramach działań przybliżających cel i zasady tego przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Audyty energetyczne w Gminie Dębno

28.04.2017
Audyty energetyczne w Gminie Dębno

W naszej gminie realizowany jest program dofinansowania do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ogrzewania. Jednym z niezbędnych warunków uczestnictwa w programie jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu energetycznego w budynku. Informujemy, że w ramach procedury przetargowej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zostali wyłonieni audytorzy z firmy NDE Sp. z o.o., którzy w najbliższych tygodniach rozpoczną pracę między innymi w Gminie Dębno.

Komunikat naczelnika urzędu skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla podatników i płatników powiatu brzeskiego

28.04.2017
Komunikat naczelnika urzędu skarbowego w Brzesku w sprawie szkolenia dla podatników i płatników powiatu brzeskiego

Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Brzesku  zaprasza podatników i płatników powiatu brzeskiego na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień.

Tematyka szkolenia będzie obejmować:

– Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców.
– Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Dyżur telefoniczny

28.04.2017
Dyżur telefoniczny

Uprzejmie informujemy, że w dniu:
– 1 maja 2017 r. w godzinach od 9.00 do 14.00
w sprawie rejestracji zgonu można kontaktować się pod numerem telefonu 785789793.

[ poprzednia| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | następna ] stron: 34

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12