GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Ponowne potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody

22.06.2017
Ponowne potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody

Komunikat nr 5 w sprawie jakości wody pochodzącej z wodociągu Brzesko-Łukanowice, wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 22 czerwca 2017 r.

Woda na terenie Gminy Dębno zdatna do spożycia

21.06.2017
Woda na terenie Gminy Dębno zdatna do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, woda dostarczana obecnie do budynków w naszej gminie nadaje się do spożycia.

Dowóz wody pitnej

21.06.2017
Dowóz wody pitnej

O godzinie 13:40 beczkowóz będzie zaopatrywać mieszkańców Perły w wodę pitną na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Następnie, przejedzie do Biadolin Szlacheckich pod Wiejski Dom Ludowy.

Harmonogram dowozu wody pitnej

21.06.2017
Harmonogram dowozu wody pitnej

Od godziny 10:00 dwa beczkowozy (każdy o pojemności 3000 litrów) z wodą pitną będą zaopatrywać mieszkańców Gminy Dębno.  Pierwszy z nich wyjeżdża z Woli Dębińskiej i przejedzie przez Maszkienice, Dębno Jastew, Perłę, Biadoliny Szlacheckie i Sufczyn Dolny. Drugi- będzie rozwoził wodę od Sufczyna Górnego przez Łysą Górę, Jaworsko, Niedźwiedzę, Doły, Łoniową i Porąbkę Uszewską.

Bezpłatna mammografia

19.06.2017
Bezpłatna mammografia

Firma Mammo-Med zaprasza na bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie miały wykonywanych tego typu badań w ciągu ostatnich dwóch lat. Mammobus ze sprzętem do mammografii będzie ustawiony w dniu 20.06.2017 r. na parkingu przy Urzędzie Gminy Dębno, w godzinach od 14.00 do 17.00. Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu 58 325 76 02 / 58 325 76 05 lub adresem e-mail: rejestracja@mammo-med.pl.

Projekt „Profilaktyka zdrowia – wiedza i praktyka”

16.06.2017
Projekt „Profilaktyka zdrowia – wiedza i praktyka”

Rodzina Kolpinga w Dębnie rozpoczęła realizację projektu „Profilaktyka zdrowia – wiedza i praktyka”, który będzie realizowany na terenie gminy Dębno. W ramach działań zaplanowano szereg aktywności dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Odbędą się prelekcje (ziołolecznictwo, zdrowa dieta), spotkania z lekarzami, zajęcia gimnastyczne oraz wędrowanie Drogami św. Jakuba. Ponadto planowany jest kurs komputerowy.

Wspierajmy Mikroprzedsiębiorców

16.06.2017
Wspierajmy Mikroprzedsiębiorców

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości informuje o serwisie www.mikroporady.pl, w którym mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie interesujące ich informacje na temat prowadzenia działalności.

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno o naborze na wolne stanowisko pracownika pomocniczego i obsługi

13.06.2017
Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno o naborze na wolne stanowisko pracownika pomocniczego i obsługi

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika pomocniczego i obsługi: konserwator urządzeń kanalizacyjnych.

Stypendium Wójta Gminy Dębno

9.06.2017
Stypendium Wójta Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno informuje, że dnia 30 maja 2017 r. Rada Gminy Dębno Uchwałą Nr V/281/2017 przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Celem przyjętego Programu jest motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwojem talentów i pogłębiania wiedzy, stworzenie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół, promowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców idei konieczności wspomagania rozwoju uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży.

Harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli 2017

5.06.2017
Harmonogram wakacyjnych dyżurów przedszkoli 2017

Informujemy, że dostępne są terminy dyżurów przedszkoli, działających na terenie Gminy Dębno w okresie wakacyjnym. Harmonogram wraz z danymi kontaktowymi placówek jest możliwy do pobrania poniżej.

[ poprzednia| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | następna ] stron: 35

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12