Ostatnie wydarzenia

IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

20.03.2019
IX Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

19 marca już po raz dziewiąty młodzież z naszej gminy wzięła udział w gminnych eliminacjach Turnieju wiedzy pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

20.03.2019
Placówka Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy – Wsparta na szóstkę!

Gmina Dębo pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie na rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy. Wartość całego realizowanego projektu pn. „Wsparcie na szóstkę! – rozwój działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Niedźwiedzy” wyniesie ponad 219 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z RPO to kwota ponad 202 tysięcy złotych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

18.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Jaworsko, Sufczyn

W minioną sobotę (tj. 16.03.2019 r.) i niedzielę (17.03.2019 r.), podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, wybrani zostali kolejni Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich w miejscowościach: Jaworsko i Sufczyn.

„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

15.03.2019
„Małopolski e-Senior” kolejna grupa rozpoczęła szkolenie

W dniu 14 marca odbyły się pierwsze zajęcia kolejnej grupy seniorów w ramach projektu „Małopolski e–Senior”. Przypominamy, że realizowany jest on na terenie Gminy Dębno w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

11.03.2019
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich – Perła, Doły, Łysa Góra

W ostatnich dniach, podczas zorganizowanych zebrań wiejskich, mieszkańcy Perły (08.03.2019r.), Dołów (09.03.2019r.) oraz Łysej Góry (10.03.2019r.) wybrali Sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy będą pełnić swoje funkcje przez następnych 5 lat.

Dzień Sołtysa

11.03.2019
Dzień Sołtysa

Drodzy Sołtysi,

z okazji przypadającego dziś Dnia Sołtysa i w świetle wyborów, w czasie których mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich lat pełnili funkcję Sołtysów na terenie naszej gminy oraz będą ją pełnić w latach następnych. Zaangażowanie, jakie wkładają Państwo w tę pracę, daje owoce, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy sołectw, a Wasza pomoc w realizacji wielu podejmowanych przedsięwzięć jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju naszej Małej Ojczyzny, na której wspólne dobro pracujemy razem. Chciałbym Państwu również w dniu Waszego Święta życzyć satysfakcji z efektów wykonywanej pracy oraz motywacji do jej kontynuowania i podejmowania stale nowych wyzwań i zadań.

Z wyrazami szacunku, Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8.03.2019
Międzynarodowy Dzień Kobiet

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, Urząd Gminy Dębno odwiedzili wychowankowie Publicznego Przedszkola w Woli Dębińskiej. Przedszkolaki przygotowały występ artystyczny, podczas którego tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki w ten sposób składając życzenia wszystkim Paniom z okazji ich święta.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8.03.2019
Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Drogie Panie,

Z okazji dzisiejszego Święta pragnę złożyć serdeczne życzenia zdrowia i wytrwałości. Niech każdy dzień Waszego życia będzie przepełniony radością i szczęściem. Niech otacza Was miłość najbliższych osób.

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski i Przewodniczący Rady Gminy Dębno Piotr Matura

Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

7.03.2019
Zimowe szaleństwo na stoku dobiegło końca

W Gminie Dębno zakończył się projekt „Jeżdżę z głową” - edycja na 2019 rok, którego realizacja rozpoczęła się 14 stycznia. Zajęcia, zorganizowane w ramach projektu, przeznaczone były dla dzieci ze szkół podstawowych. Wzięło w nich udział 235 uczniów, z 8 placówek oświatowych działających na terenie gminy Dębno.

Promesa dla Gminy Dębno

4.03.2019
Promesa dla Gminy Dębno

2 marca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Pani Premier Beata Szydło, Pan Minister Joachim Brudziński oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wręczyli Wójtowi Gminy Dębno, Wiesławowi Kozłowskiemu promesę w wysokości  1 mln 40 tys. złotych. 

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » Ogłoszenia

Bezpłatne kursy zawodowe

17.01.2019
Bezpłatne kursy zawodowe

Informujemy, że Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu" przystąpuje do realizacji projektu, dotyczącego tworzenia warunków do podejmowania pracy w zawodach deficytowych przez osoby z grupy defaworyzowanej.

Zorganizowane zostaną cztery bezpłatne kursy zawodowe, w których udział wziąć mogą osoby niepracujące, zamieszkujące m.in. gminę Dębno. Rozpoczęła się już rekrutacja, liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły na plakacie.

Koncert Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych w Dębińskim Centrum Kultury 2019

16.01.2019
Koncert Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych w Dębińskim Centrum Kultury 2019

Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze oraz Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski serdecznie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek Bożonarodzeniowych, który odbędzie się 20 stycznia 2019 roku o godzinie 17:30 w Centrum Kultury w Jastwii.

Wieloobszarowe polowanie zbiorowe na dziki

15.01.2019
Wieloobszarowe polowanie zbiorowe na dziki

Zarząd Koła Łowieckiego Darz Bór w Biadolinach informuje, że stosownie do komunikatu 9/2019 od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie oraz wytycznych Ministra Środowiska dot. zwalczania wirusa ASF w populacji dzika, zaplanowane zostały skoordynowane polowania wielkoobszarowe w następujących dniach: 19, 20, 26 i 27 stycznia 2019 roku.

Zarząd koła Łowieckiego Jedność zaplanował skoordynowane polowanie wielkoobszarowe w terminie 20 stycznia 2019 roku.

Wieloobszarowe polowanie zbiorowe na dziki

14.01.2019
Wieloobszarowe polowanie zbiorowe na dziki

W związku z decyzją Ministra Środowiska dotyczącą walki z ASF wskazującą na pilną potrzebę organizacji wieloobszarowych polowań zbiorowych na dziki, jak i potrzebę synchronizacji działań Kół Łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody informujemy, że polowanie zbiorowe zaplonowano na dzień 20 stycznia bieżącego roku, odbędzie się ono na terenie całego obwodu łowieckiego 104.

Bezpłatne badania mammograficzne

11.01.2019
Bezpłatne badania mammograficzne

Serdecznie zapraszamy mieszkanki Gminy Dębno w wieku 50 – 69 lat, na bezpłatne badania mammograficzne, które zostaną przeprowadzone w ramach umowy NFZ 14 stycznia 2019 r. w godzinach 09.00-12.00, obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 767 34 44

Mammobus zostanie ustawiony na parkingu Urzędu Gminy Dębno (od strony północnej budynku).

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

10.01.2019

IV edycja konkursu „Miej zasady - segreguj odpady”

4.01.2019
IV edycja konkursu „Miej zasady - segreguj odpady”

Rozpoczyna się czwarta edycja gminnego konkursu ekologicznego „Miej zasady – segreguj odpady”, którego organizatorem jest Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski. Konkurs skierowany jest do uczniów placówek szkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Dębno.

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brzeskiego

3.01.2019
Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu brzeskiego

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212).

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) system nieodpłatnego poradnictwa prawnego został rozszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wójt Gminy Dębno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Dębno

3.01.2019
Wójt Gminy Dębno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Dębno

Wójt Gminy Dębno zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Dębno. Celem konsultacji jest zapoznanie mieszkańców Gminy Dębno z projektem zmian statutów sołectw Gminy Dębno, a w szczególności uzyskanie ich opinii i propozycji w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Raport z przeprowadzonych konsultacji

2.01.2019
Raport z przeprowadzonych konsultacji

Informujemy, że w dniach 1.12.2018 - 7.12.2018 były przeprowadzane w gminie Dębno Konsultacje Społeczne dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzaiałania Narkomani na 2019 rok, poniżej przedstawiamy raport:

Raport przedstawiający przebieg i wynik konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r.

[ poprzednia| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna ] stron: 51

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12