GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Szkolenia dla rolników

14.02.2018
Szkolenia dla rolników

Biuro Powiatowe Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzesku we współpracy z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzesku zapraszają rolników na szkolenia rolnicze, na których zostaną zaprezentowane nowe zasady dotyczące sposobu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku

12.02.2018
Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzesku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku zaprasza podatników i płatników powiatu brzeskiego na bezpłatne szkolenie z wybranych zagadnień.

Tematyka szkolenia będzie obejmować: 
1. Wysyłanie zeznań podatkowych drogą elektroniczną.
2. Odliczanie ulg podatkowych.
3. Najczęściej popełniane błędy w zeznaniach podatkowych.
4. Prezentacja portalu podatkowego oraz strony Szybki Pit.

Zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej

1.02.2018
Zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Dębno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej

1.02.2018
Zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Dębno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

31.01.2018
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Dębno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Zmiana zarządzenia do konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

31.01.2018
Zmiana zarządzenia do konkursu ofert z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zmianie uległo zarządzenie Wójta Gminy Dębno w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zmianie ulega załącznik nr 1 tj. wzór oferty realizacji zadań publicznych. Termin składania wniosków nie ulega zmianie. Więcej informacji można uzyskać u pani Barbary Szostak pod numerem tel. 14 631 85 54.

Wniosek o dopłaty obszarowe w 2018 roku

29.01.2018
Wniosek o dopłaty obszarowe w 2018 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, która będzie dostępna na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Planowany termin udostępnienia wersji DEMO aplikacji eWniosekPlus - 16 luty 2018.

Raport Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24.01.2018
Raport Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustawa o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Akcję Krwiodawstwa

24.01.2018
Akcję Krwiodawstwa

W dniu 28 stycznia 2018 r. w godzinach 9.00- 13.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Dębnie, odbędzie się akcja krwiodawstwa.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

17.01.2018
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Wójt Gminy Dębno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku, na ten cel w budżecie gminy przeznaczono kwotę 20.000,00 zł. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe czyli stowarzyszenia czy fundacje, a także organizacje kościelne i inne organizacje spełniające kryteria ustawowe. Termin składania ofert upływa dnia 9 lutego br.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 40

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12