GMINA

Drukuj drukuj

Ogłoszenia

Strona główna » O gminie » Ogłoszenia

Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej

16.03.2018
Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej

Małopolska Izba Rolnicza przedstawia informacje na temat miejsc wypełniania wniosków obszarowych przez pracowników Izby w okresie od 15.03.2018 – 15.05.2018 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wypełniania wniosku.

Miejscsa wypełniania wniosków przez MIR

Ogłoszenie o złożeniu oferty

14.03.2018
Ogłoszenie o złożeniu oferty

Do Urzędu Gminy Dębno, wpłynęła oferta Stowarzyszenia CARPEdiem z siedzibą w Woli Dębińskiej na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: V Dębiński Bieg po Flagę”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) publikuje się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Dębno, na stronie internetowej gminy www.gminadebno.pl – zakładka Gmina >> Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dębno.

Harmonogram zebrań wiejskich

6.03.2018
Harmonogram zebrań wiejskich

Pełny harmonogram zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach znajduje się w linku zamieszczonym poniżej:

Harmonogram Zebrań Wiejskich – marzec, kwiecień 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

6.03.2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

6.03.2018
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji.

Badanie ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny

1.03.2018
Badanie ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w 2018 roku będą przeprowadzane na terenie województwa małopolskiego badania ankietowe.  Każdy z ankieterów będzie posiadał legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie  oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych.

Wykaz badań ankietowych realizowanych w 2018 r.

Wzór legitymacji ankietera.

Badanie ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny

1.03.2018
Badanie ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny

W 2018 roku zostaną przeprowadzone przez Urząd Statystyczny na terenie województwa małopolskiego badania ankietowe. Badania realizowane są metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów  statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych na terenie województwa małopolskiego. Każdy z ankieterów posiada legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie  oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

27.02.2018
Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Dębno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Ogłoszenie Koła Łowieckiego Darz Bór

23.02.2018
Ogłoszenie Koła Łowieckiego Darz Bór

Zarząd Koła Łowieckiego Darz Bór w Biadolinach Szlacheckich informuje, że zorganizowane na dzień 25.02.2018 rok na godz. 9:00 polowanie będzie realizowane tylko pod kątem pozyskania drapieżników. Prowadzącym polowanie będzie Skarbnik Koła Krzysztof Powroźnik.

Wyniki konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

21.02.2018
Wyniki konkursu ofert z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Dębno ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Dębno w 2018 roku.

[ poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna ] stron: 40

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12